Formativt


Intervju på Högskolan Väst

I november var jag inbjuden att föreläsa på konferensen Återkoppling med stöd av digitala verktyg, som arrangerades av Västsvenska Kontaktnätet för Flexibelt Lärande (VKF) på Högskolan Väst i Trollhättan.
Det var en väldigt givande dag där jag (lite ovanligt nog) även fick möjlighet att ta del av andra talares presentationer! Bland annat lyssnade jag på Thommy Eriksson, lektor vid Chalmers/GU, som berättade om hur han använt videoinspelningar för att ge muntlig återkoppling på studenters digitala mediaproduktioner. Något som jag själv gjort flertalet gånger men det är alltid intressant att lyssna på hur andra har genomfört det.
  
Lyssnade även på Mats Liljedahl, IKT-pedagog och Blended learning-strateg vid Karlstad universitet, som berättade om hur lärare hade tänkt kring det tekniska och juridiska flödet för att att examinera språk med stöd av video. Det är ju minst sagt ett rätt snårigt område.

Under konferensen blev jag intervjuad av Urban Carlén, verksamhetsledare för Högskolepedagogiska enheten vid Högskolan Väst, om mina tankar kring digitalisering, blended learning, digital återkoppling etc. Klicka på bilden nedan för att komma till intervjun!


Plickers i undervisningen!

I senaste numret av Grundskoletidningen (dvs nr 6) skriver jag och hur det ”digitalanaloga” responssystemet Plickers fungerar. Texten finns även att ladda ner som PDF härdela gärna med kollegor och andra intresserade!

Plickers är så himla smart, särskilt i de klassrum där eleverna inte har tillgång till varsin enhet. Eller som variation även i 1-till-1-miljöer – ibland går det faktiskt snabbare att stämma av elevsvar med Plickers än med andra helt digitala responssystem; inget som ska startas igång, ingen kod att skriva in, inget skakigt nätverk etc – bara att hålla upp ett papper med en QR-kod!


Flipgrid i undervisningen 3

Från och med 18 juni 2018 är Flipgrid gratis att använda för lärare! Detta för att Microsoft nu har köpt Flipgrid och vill erbjuda det till fler – så himla bra!

Flipgrid är en digital resurs för att spela in, samla, dela och återkoppla på diskussioner, samtal och presentationer. Eller egentligen allt som kan göras muntligt och spelas in i undervisningen. Flipgrid nås enkelt via en webbläsare eller laddas ner som gratisapp. Den grundläggande tanken är att aktivera eleverna och att de ska ges möjlighet att lyssna och titta på varandras inspelningar för att på så vis lära av och med varandra. Som lärare kan man även ge feedback på elevernas inlägg (som mejlas till eleven).

Efter att ha skapat ett konto, kikat runt lite, skapat min första grid och topic blev jag förstås hooked och testkörde detta under en föreläsning nyligen. (Det är rätt praktiskt att ha tillgång till ”testgrupper” innan man kör live med eleverna. 🙂 Alla deltagare under föreläsningen såg direkt potentialen i undervisningssammanhang och ville prova med sina egna elever.

Har satt ihop en liten guide för lärare och elever som finns att ladda ner som PDF här (eller kika på bilderna nedan).

Såhär fungerar det:

Du som lärare skapar först ett konto, en grid (en övergripande ”hubb” i vilken du sedan samlar olika ämnen) och förbereder ett topic (ämne) som du vill att eleverna ska samtala kring. Till exempel en diskussionsfråga där var och en får ge sin syn på saken. Eleverna loggar in via en automatiskt genererad kod som leder till ditt valda ämne och lämnar där sina responses (svar) i form av en kort video (15 eller 90 sekunder i gratisversionen) där de antingen bidrar till diskussionen eller presenterar något. Eleverna kan antingen svara via gratisappen Flipgrid eller via datorn på flipgrid.com där de skriver in koden till ditt ämne.

I gratisversionen kan man som lärare (kontoägare och ”gridskapare”) redigera, ladda ner, avaktivera och radera allt innehåll som laddas upp i den grid eller inom det ämne som du har skapat. Du kan även välja alternativet att moderera elevernas svar innan de publiceras.

Om man som lärare har en elevgrupp som inte riktigt är redo att dela sina inspelningar med varandra kan man välja att klicka i att man vill moderera videoklippen innan de publiceras och då är det endast du som lärare som kan titta på inspelningarna. Du kan även i detta läge ge eleverna feedback mejlledes. Ett annat alternativ är att eleverna publicerar sina videoklipp och därefter kan du som lärare direkt ändra dem från ”visible” (synligt) till ”hidden” (dolt). På så vis kan de elever som inte är redo att dela med sig meddela dig i förväg och så kan du ändra inställningarna för deras inlägg så att bara du som lärare kan se det.

Det finns en gratisversion och en lärarversion av Flipgrid. I gratisversionen kan man endast skapa en så kallad grid, men i den kan man lägga till obegränsat antal ämnen så det fungerar ändå att köra gratisversionen. Om man vill ge eleverna feedback behöver de fylla i en mejladress när de laddar upp sitt videoklipp, till vilken din feedback skickas när du skrivit i den. En bra idé är förstås att spara feedbacken som du mejlar även på något annat ställe, för dokumentationens skull.

Jag tänker mig att man bland annat kan använda Flipgrid för diskussioner, debatter, presentationer, redovisningar, instruktioner, stafettberättelser, exit tickets etc.


Fem favoritverktyg för ökad elevaktivitet! 1

Förra veckans vabbande ställde ju till det lite (men eleverna hade faktiskt arbetat på bra med de uppgifter jag lade ut) men i onsdags var jag på plats igen och kunde leda lektionen som jag brukar. Får ofta frågan vilka digitala verktyg som jag använder dagligen (eller ja, under varje lektion) och efter onsdagens lektion var det lite extra tydligt vilka som är några av mina favoriter för att öka elevaktiviteten!

Gruppslumpare

Idag använder jag mig av Schoolitys ”egna” gruppslumpare Randomizer som fungerar utmärkt i Chrome. Eleverna är vana vid att den används av alla lärare på skolan så inga konstigheter för dem att sätta sig i nya gruppkonstellationer varje lektion. Har turen att ha ett rätt luftigt klassrum som består av fem ”öar” där eleverna sitter ca 5 st/grupp. Att slumpa grupper på det här sättet bidrar till att eleverna får möjlighet att lära känna varandra, samarbeta och lära av/med fler. Ett annat verktyg för att slumpa grupper är till exempel webtools.itgonline.se/groupie.

Namnslumpare

Lite beroende på elevgrupp så brukar jag i princip alltid rekommendera tekniken no hands up (läs artikeln i Grundskoletidningen här) som väldigt kort förklarat går ut på att istället för att eleverna räcker upp handen för att svara på frågor så slumpas deras namn med hjälp av någon slags namnslumpare. Funkar förstås helt analogt också (glasspinnar eller papperslappar) men är för många lite mer visuellt tilltalande när det är digitalt på storbild. Testa till exempel ”Hero Selector” från Teachstarter.com.

Kahoot för avstämning

Jovisst kan Kahoot vara både kul, aktiverande och fartfyllt men det spelbaserade digitala responssystemet (blogginlägg här) ger även svar på vad eleverna redan kan och vad de behöver öva mer på. Formativt så det förslår. 🙂 I bilden ovan blev det till exempel rätt tydligt att vi behövde stanna upp och repetera diftongerande verb.

Qiuzlet Live för avstämning

”Kan vi inte byta ord? Vi kan ju det här!” Kommentar från elev som efter ett par omgångar av perfekt particip ville gå vidare. Ett ypperligt tillfälle för mig som lärare att visa eleverna att det ganska tydligt framgick att de faktiskt inte ”kunde det här” då alltför många lag kom upp till 5-6 poäng för att sedan ramla ner på noll poäng och fick börja om. Visualieringen av hur det går för lagen som jag visar på storbild hjälpte förstås till att illustrera detta och eleven förstod rätt omgående att vi behövde öva mer! Läs blogginlägget om Quizlet här.

Padlet för exit ticket

Jag använder ofta (nästan alltid) de sista fem minuterna av lektionstiden åt att låta eleverna reflektera över dagens lektion i en så kallad exit ticket. Ofta gör vi det via Padlet – länk till blogginlägg. Just den här lektionen ställde jag den relativt öppna frågan ”Qué has aprendido hoy?” (”Vad har du lärt dig idag?”) och lät eleverna svara fritt. Såhär svarade de – länk till vår Padlet. Nästa lektion startar jag upp med att vi tillsammans tittar på deras svar och har det som utgångspunkt för vårt fortsatta arbete.


Första spansklektionen – Google Formulär, Kahoot, Quizlet och Socrative!

Första spansklektionerna den här veckan! Jag brukar inleda mina kurser med att bland annat prata om kursens innehåll och vad eleverna förväntas kunna när de till exempel ska börja läsa spanska steg 3.

Sen gör vi förstås lite presentationsövningar, och kanske hinner vi även med någon Kahoot- och Quizlet-omgång på ord/grammatik/realia de förväntas ha koll på, till exempel de här — > Kahoot ”¿Llegas bien preparado al Spanska steg 3?” och Quizlet ”Repetition spanska år 7-9”.

I år kommer vi även att göra en kort hörövning via Socrative där jag presenterar mig och där eleverna får svara på tillhörande frågor.

Vi brukar även komma in på Europarådet gemensamma referensram för språk (GERS). Vi går då igenom tillsammans att nivå A1-A2 är på mer grundläggande nivå, att om man befinner sig på nivå B1-B2 kan man använda språket mer självständigt och att C1-C2 motsvarar en mer avancerad språkanvändning. Därefter brukar mina elever få göra en självvärdering i Google Formulär där de får skatta sig själva och även fylla i vad de tycker att de är bra på och vad de skulle behöva öva mer på.

Då det är flervalsfrågor som automatiskt sammanställs brukar det bli överskådligt för mig som lärare var elevgruppen tycker att de befinner sig plus att jag har ett individuellt underlag att utgå ifrån som jag och eleverna kan återkomma till under utvecklingssamtal och avstämningar under kursens gång.

Jag har skapat en redigerbar kopia av självvärderingen som du som lärare kan göra en kopia av och redigera efter dina/era egna behov och önskemål. Klicka på ”More” (de tre prickarna till höger om ”Skicka” ) uppe i högra hörnet och välj ”Gör en kopia”. Här finns länk där jag visar hur man gör. Länken till formuläret finns här!

Nedan ser du hur självvärderingen ser ut.


Classroom Screen – bidrar till tydlighet och struktur

Idén med Classroom Screen är supersimpel – det är en sida på nätet (ingen inloggning krävs) som är tänkt att visas på storbild via projektor i klassrummet under lektionstid. På sidan finns flera grundläggande funktioner som många med mig ofta använder för att skapa struktur, tydlighet och elevaktivitet. Till exempel en textruta för lektionsplanering/instruktioner, en namnslumpare, arbetssymboler som visar vad eleverna ska göra (tex arbeta i grupp/par/enskilt), en timer, en klocka, en ruta som automatiskt genererar en QR-kod till den länk man klistrar in etc. En sån här sida är perfekt att ha uppe på storbild under lektionstid för att hjälpa eleverna att fokusera på vad som ska göras under lektionen.

Här finns en enkel instruktionfilm som beskriver hur man gör.

+ Plus:

 • Tydligt, överskådligt och strukturerat.
 • Fungerar i alla ämnen.
 • Fokus på lektionsinnehållet.
 • Inbjuder till elevaktivitet via till exempel namnslumparen och arbetssymbolerna.
 • Många bra funktioner samlade på samma sida.
 • Svarar på vanliga frågor: Vad ska vi göra? Varför? Hur länge? Med vem? (Vad är klockan? Vilken länk var det? etc)
 • Man kan välja vilka funktioner som ska vara synliga genom att klicka på dem.
 • QR-kodsrutan kan förstoras (så att eleverna kan skanna den på håll).
 • Namnslumparen kan förstås användas för att slumpa elevnamn men även för att slumpa ord, gruppnamn, bänkrader etc.
 • Arbetssymbolerna visar tydligt vad som ska göras: arbeta i grupp, i par, prata tyst (viska) eller arbeta (tyst) på egen hand.
 • Timern är toppen för att tydligt visa eleverna hur länge en aktivitet är tänkt att pågå.
 • Bra med en ruta att rita i (kan visas antingen som en ruta eller i helbild). Tänker kanske främst för mattelärare?
 • Ljudnivåsymbolen – ett bra sätt att visualisera ljudnivån i klassrummet som förhoppningsvis kan bidra till bättre studiero.
 • I dagsläget kan man välja mellan 48 olika språk (de olika funktionerna visas då på det språk man väljer – perfekt i språkundervisningen).

– Minus:

 • Man kan ni dagsläget inte spara sina ”skärmar/sidor”. Detta går förstås att lösa genom att man har till exempel ett Googledokument med text, namnlista och länkar från vilket man kopierar och klistrar in. Men håller med – det hade ju varit SÅ smidigt om man kunde spara direkt på sidan.
 • Namnslumparrutan borde gå att göra större (så att eleverna tydligt ser vem som fick ordet). Går förstås att bara säga också.
 • Drömmen vore ju att det skulle finnas kollaborativa funktioner med till exempel integrerad handuppräckning, att trafikljuset kunde markeras av eleverna, någon slags responsfunktion etc.

En sista grej…

Missa inte Exit poll-funktionen (den lilla symbolen nere i högra hörnet)! Tänk dig en sån där ”Happy or not”-maskin – fast digital! Perfekt för snabb utvärdering av en lektion. Eleverna lämnar respons genom att klicka på din enhet innan de lämnar klassrummet. (Vore förstås toppen om det fanns en mer interaktiv responsfunktion men hej, det här verktyget är helt gratis och utvecklas av en holländsk lärare så man får vara glad för ”det lilla”. 🙂


Kahoot – så fungerar det! 2

Kahoot är förstås ingen nyhet i ”den digitala verktygslådan” för många lärare. Det spelbaserade responssystemet har gått varmt i många klassrum de senaste åren. 

Utöver att aktivera eleverna att faktiskt delta i lektionsuppgiften finns många smarta funktioner i Kahoot som bla kan användas för att synliggöra lärande och få eleverna att samarbeta (längre svarstid/team mode). Skapa quiz med flervalsfrågor (infoga bild/video till frågan), discussion med sant/falskt eller survey med alternativ utan poäng. Och missa inte den senaste uppdateringen ”Jumble” där eleverna får rangordna och sortera svarsalternativen. Kan tex användas för att fylla i lucktexter, storleksordna mattetal, placera regenter i rätt ordning eller rangordna länder efter antal invånare. (Filmen nedan visar två exempelfrågor i previewläge från en Jumble jag gjorde häromdagen.)

Andra Kahoot-tips:

 • En självklarhet(?): Ladda ner översikten över alla elevers svar efter varje spelomgång och utvärdera vad eleverna kan, dels på gruppnivå men även på individnivå. Grundbulten i det formativa arbetet är ju att planera undervisningen efter vad eleverna kan och vad de behöver öva mer på. Använd Kahoot för att stämma av hur såväl grupp som individer har tillgodogjort sig undervisningen och planera därefter.
 • Skapa frågor som har flera korrekta svarsalternativ för att ”ställa till det lite”.
 • Låt eleverna skapa egna Kahoots! Läs bok och låt eleverna skapa frågor på innehållet. Vi har gjort så att olika grupper har varit ansvariga för specifika kapitel i boken. Och som Marie Andersson tipsar om på Twitter: diskutera hur man skriver bra frågor och hur man gör knepiga svarsalternativ. Aktivt lärande!
 • Ange lite längre svarstid (60 s) på de knepigare frågorna så får du kanske det där ”buzzet” i klassrummet när eleverna börjar diskutera med varandra (bra tips Camilla!).
 • Ta bort poängen och förläng svarstiden till två minuter och låt eleverna arbeta/diskutera i par/grupp innan de svarar.
 • Starta igång samma spelomgång i ”Ghost mode”. Då spelar eleverna mot sitt tidigare resultat. Eller varför inte starta igång en omgång i ghost mode så att en grupp elever får tävla mot den grupp som gjorde Kahooten senast?
 • Variera genom att låta eleverna spela i lag (välj då ”Team mode” istället för ”Classic”). De behöver då bara en enhet per lag och får bestämma ett lagnamn och även ange namn på lagmedlemmarna när de loggar in. När omgången sedan är igång får de fem sekunder extra inför varje fråga för ”team talk”.

Läs artikeln (från senaste numret av Grundskoletidningen) nedan för fler tips kopplade till Kahoot.


Socrative – så fungerar det! 2

I senaste numret av Grundskoletidningen skriver jag om hur det digitala responssystemet Socrative fungerar.

Socrative är omtyckt av många lärare runt om i landet och används av många. De flesta använder verktyget som ett komplement i undervisningen för att öka elevaktiviteten och kommunikationen i klassrummet. Som lärare kan man med hjälp av Socrative även bilda sig en uppfattning om elevernas kunskapsnivå genom att ställa olika typer av frågor som eleverna besvarar med hjälp av sina enheter, antingen individuellt eller i par/grupper. Elevernas svar registreras direkt och en sammanställning skapas automatiskt. I sammanställningen kan man som lärare sedan analysera vad eleverna redan kan och vad som de behöver utveckla.

Jag har även knåpat ihop en mer ingående och detaljerad 6-sidig (!) steg-för-steg-guide som finns att ladda ner som PDF här.

grt-socrative-2016-1   grt-socrative-2016-2


Föreläsning på Skolforum för Skolverket

Bildresultat för skolforum 2016

Tisdag 1 november föreläser jag på Skolforum kl 09:00-09:50 i sal C7. Under rubriken ”Varför och hur kan digitala verktyg förbättra planering och genomförande av undervisning?” kommer jag, Jessika Paulsson och Henrik Carlsson från Skolverket att berätta om Skolverkets senaste kompetensutvecklingsinsats inom digitalisering: Skolverkets nya lärportal för digitalisering som släpps i slutet av oktober. Läs mer och boka plats här!

Jag har varit med och skapat innehåll till två delar inom de fyra modulerna – Digital klassrumskommunikation i modulen Leda och lära i tekniktäta klassrum och Att använda film för olika lärandesyften i modulen Digitalt berättande. Under föreläsningen på Skolforum kommer jag att fokusera på att berätta om delen som handlar om digital klassrumskommunikation. larportal-digitalisering

Tanken med den nya lärportalen är att lärare ska få ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande, möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med sina kollegor samt få arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning.

Är förstås väldigt glad och stolt över att få bidra till det här projektet och hoppas att många kommer att använda sig av materialet tillsammans med sina kollegor!


Google Formulär – nu med självrättande quiz-funktion! 1

Google Forms QuizÄntligen har Google lagt till en självrättande quiz-funktion till Google Formulär!

Många av oss använder Google Forms/Formulär för att skapa frågeformulär, till exempel för utvärderingar men även för att stämma av elevernas förkunskaper inför ett nytt arbetsområde, som tillhörande frågor till en ”flipp”, hur grupparbetet fortskrider – ja användningsområdena är många. En del har även använt sig av tillägget Flubaroo för att skapa självrättande quizzer (läs till exempel hur Sara Bruun har lagt upp det här).

Några har tyckt att det är lite överkurs med tillägget och använder helt enkelt något annat alternativ (typ Socrative eller liknande). Men nu har Google lagt till en quiz-funktion så att man kan välja att eleverna får direkt feedback på frågorna! Toppenbra och av många en efterlängtad funktion. Det är ju rätt skönt när ett verktyg erbjuder många funktioner så att man slipper alternera mellan olika resurser alltför mycket. Än så länge stöder bara quiz-alternativet flervalsfrågor och sant/falskt-frågor. (Vill man skapa en självrättande quiz där eleverna fyller i sina egna svar får man i dagsläget fortsätta att använda sig av Flubaroo.)

Gör såhär:

För att skapa ett nytt formulär med dina egna frågor behöver du först och främst ett Google-konto. Därefter går du till drive.google.com och klickar på ”Nytt”. Klicka på ”Fler” för att få fram ”Formulär”. När du får fram ett nytt formulär går du in på inställningarna (kugghjulet uppe till höger) och väljer ”Quiz”. Där kan du välja om du vill att eleverna ska få direkt respons på sina svar. När du sedan skapar frågorna klickar du på svarsknappen för att ange rätt(a) svar och eventuell feedback på såväl korrekta som felaktiga svar. Om man vill kan man även lägga till poäng på varje fråga (inte någon funktion som kommer att gå varm i mina formulär, men för andra kanske det fyller en funktion). Kom ihåg frågan där eleverna får svara på vad de heter om du vill veta ven som har svarat vad på vilken fråga!

Jag har använt mig av Google Formulär med mina elever i många år nu och ser fram emot att kunna använda det även fortsättningsvis, kanske framför allt för att flippa videoklipp/bilder när jag nu ännu enklare kan lägga till tillhörande frågor.


Padlet – så funkar det! 1

I senaste numret av Grundskoletidningen beskriver jag hur den digitala och kollaborativa ”anslagstavlan” Padlet fungerar och hur verktyget kan användas i undervisningen, till exempel för att snabbt och smidigt samla in entrance och exit tickets. På så vis kan man stämma av elevernas (för)kunskaper, låta dem reflektera över sitt eget lärande och visa på progression. (Problem att läsa texten – klicka här för zoombar pdf.)

Här finns även länk till ett par år gammalt blogginlägg om Padlet där jag berättar mer om hur jag använder Padlet med eleverna.

Och i november 2016 gjorde Padlet en mycket efterlängtad uppdatering – nämligen att man numera kan kommentera inläggen! Tummen upp för det!

GRT3 - Padlet

 


Skriftlig feedback direkt kopplad till ett videoklipp 1

Observera att YouTubes annoteringsfunktion togs bort 2 maj 2017. Liknande upplägg kan dock göras via något annat videoredigeringsverktyg, till exempel iMovie eller Movie Maker.

Nedan följer det ursprungliga blogginlägget om YouTubes annoteringsfunktion i sin helhet men innan dess ett alternativ till att kommentera videoklipp löpande med Videonot.es.

Videonot.es är ett anteckningsverktyg för videoklipp. Låt säga att eleverna spelar in en presentation eller par/gruppdiskussion och laddar upp inspelningen på YouTube (olistat) och delar länken med dig. Då kan du enkelt kopiera länken till videoklippet i Videonot.es och anteckna i rutan bredvid (se ovan). Din anteckning tidsstämplas och när eleven/eleverna sedan får tillbaka länken från Videonot.es kan de klicka på kommentaren och hamnar då på exakt tidpunkt i videoklippet som kommentaren avser.

Videonot.es är gratis, användarvänligt och allt sparas automatiskt i Google Drive. Ett bra alternativ till nedanstående upplägg med annoteringar!

YouTubes annoteringsverktyg

Ett av mina och mina elevers absoluta favoritverktyg när det handlar om att ge och få feedback är att filma elevernas presentationer och återkoppla med hjälp av YouTubes annoteringsverktyg.

Eleven får i den här uppgiften både chans att se sig själv och min feedback dyker upp vid exakt den tidpunkt i inspelningen då eleven antingen gör något bra eller när de gör något som de behöver utveckla. I de senaste årens utvärderingar är det tydligt att detta är en mycket uppskattad uppgift bland eleverna. De menar ofta att det är lite läskigt men väldigt utvecklande att få återkoppling på det här sättet. Det kan till exempel se ut såhär:

Elevexempel

Det var när jag såg Pedagog Stockholms intervju med Katarina Lycken Rüter i klippet ”Flippad bedömning” som jag bestämde mig för att jag också ville prova att ge mina elever återkoppling på samma sätt. När jag introducerar den här uppgiften visar jag alltid nyss nämnda klipp för att de ska förstå tanken bakom upplägget.

YouTubes annoteringsverktyg kan användas för att återkoppla på allt som går att filma, till exempel elevernas individuella presentationer eller gruppdiskussioner där flera deltar.

Här finns en liten steg-för-steg-guide för att annotera videoklipp på YouTube som jag har satt ihop:

Några tips för att arbeta med filmade presentationer:

 • Stäm av med eleverna och deras vårdnadshavare om eleverna vill, kan och får bli filmade för ändamålet.
 • Tänk på vad för slags återkoppling du ger när du arbetar i molntjänster.
 • Det går utmärkt att filma med mobilkamera, surfplatta eller med datorn.
 • Ladda upp på ditt YouTube-konto direkt efter presentationen så tar inte videon massa utrymme på din enhet.
 • Planera så att några elever åt gången presenterar så att du hinner med att ladda upp och att återkoppla. ”Portionera” ut presentationerna.
 • Gör en checklista för kamratrespons kopplad till uppgiften och låt en kompis till den filmade eleven titta på och ge respons på videoklippet.
 • Låt eleverna göra en sammanfattande självvärdering där de berättar vad de gjorde bra och vad de vill utveckla till nästa gång.

Kamratrespons via Google Drive

Till varje nummer av Grundskoletidningen utkommer tidningen Handledarskap som ger konkret vägledning kring hur man kan arbeta med läroplanerna och kursplanerna i skolans vardag.

I senaste numret av Handledarskap beskriver jag och Martin Löfgren hur vi la upp ett projekt med kamratrespons mellan Martins nior och mina engelska 7-elever. Jag berättar ofta om det här projektet när jag är ute och föreläser och många vill ofta veta mer. I artikeln finns således en lite mer detaljerad beskrivning!

Här finns en annan artikel (publicerad i Alfa i maj 2016) om samma projekt: ”Respons på distans utmanar eleverna”.


Min presentation från Skolforum 2015 1

Imorse föreläste jag på Skolforum på tema ”Ökad elevaktivitet med digitala verktyg”. Och som utlovat kommer här Prezin jag använde som presentationsunderlag. Hoppas att den är förståelig även utan min röst! 🙂 Klicka här om du inte ser presentationen i rutan nedan.

[prezi id=”<https://prezi.com/knhrvyhpwi7t/okad-elevaktivitet-med-digitala-verktyg/#>”]


Intervjuad i Lärarpodden 

 

Under min blixtvisit på Bokmässan i år hann jag förutom min 30-minuters föreläsning i Molnet med ett trevligt samtal med Maria Bohlin som spelades in för Lärarnas Riksförbunds Lärarpodden. Lärarpodden är en podcast med samtal mellan gäster, experter och redaktionen för att komma lärarnära ämnen in på djupet.Vi talade om hur man kan öka elevaktiviteten med hjälp av digitala verktyg. Om man vill lyssna på samtalet kan man göra det genom att klicka på länken nedan.

Lärarpodden avsnitt 17 – Ökad elevaktivitet med digitala verktyg med Patricia Diaz


Grundskoletidningen nr 3

Hög elevaktivitet är ju som bekant en av grundförutsättningarna för att arbeta formativt. I senaste numret av Grundskoletidningen ger jag förslag på hur digitala kanaler kan användas för att öka elevaktiviteten. Detta kommer även att vara fokus under min föreläsning på Bokmässan i september.

I samma nummer skriver Helena Wallberg en bra artikel om återkoppling. Här ger hon 5 tips på bra återkoppling.


Fortbildningsdag i Östersund!

IMG_0135Den 5e februari for jag till Östbergsskolan i Östersund för att under en mycket trevlig eftermiddag föreläsa och workshoppa kring hur man kan förbättra dels det formativa arbetet och även ämnesövergripande projekt med hjälp av olika digitala kanaler. Alltid lika fint att besöka Östersund, där finns oerhört mycket ambition, kreativitet och vilja att lära tillsammans hos pedagogerna!

Pedagog Östersund bloggade om dagen och spelade till och med in en liten film. Föredömligt av Mathias Larson i vanlig ordning. 🙂


Mina presentationer från Bokmässan 1

Under Bokmässan i år hade jag äran att få hålla i två seminarier. Efteråt fick jag flera frågor om jag kunde dela med mig av presentationerna för de som inte hann skriva ner länkar och tips. Därför kommer de här. Dessvärre behöver ni stå ut med att endast de flesta blåmarkerade länkarna fungerar (bråkade lite med Slideshare när jag la upp dem). 🙂

Först pratade jag 45 minuter om hur jag och mina elever underlättar och effektiviserar det formativa arbetet med hjälp av olika digitala verktyg:

För att senare på eftermiddagen ”speed-prata” 20 minuter på temat ”Flipped Classroom”.


Kahoot + politiska ord på engelska = sant 4

Såhär inför valet har vi på engelskan jobbat en hel del med hur valet i Sverige, UK och USA går till. Vi har stött och blött många återkommande ord, kikat på massa olika videoklipp och pratat högt och lågt om bland annat demokrati, grundlagar och rösträtt. Eleverna har även fått titta på likheter och skillnader mellan Sverige, UK och USA.

Under arbetets gång har vi, inte helt oundvikligt, stött på en hel del nya (och en del mindre nya) ord. Vi avslutade dagens lektioner med en omgång Kahoot. Har nämnt det tidigare men hejsan vilket bra verktyg för att öka elevaktiviteten det är! 🙂

Vill ni testa att köra den vi gjorde kan ni klicka på bilden nedan eller HÄR.

Kahoot

Och här finns några av de videoklipp vi har kikat på, lärt av och diskuterat de senaste veckorna:

How the General Election in the UK works
How Parliament in the UK works
How the US Presidential Election works

 


Flippat föräldramöte 5

FLIPPAT FÖRÄLDRAMÖTE (1)

Förra året tänkte vi att vi skulle köra en lite annorlunda variant på föräldramöte. Vi ville att föräldrarna skulle få en inblick i vad det kan innebära att vara elev hos oss på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm där en del av lärarna ”flippar” vissa moment i sina kurser för att effektivisera klassrumstiden.

INNAN – FLIPPAD INFO

Sagt och gjort, den där lite trista informationsbiten om skolan (och även skolplattformen) gjorde vi enkla skärminspelningar av (jag använde Screencast-o-matic som jag gillar) och publicerade dem som olistade på YouTube. Vi kortade ner länkarna med hjälp av korta.nu så att de blev mer lätthanterliga att skriva ut i pappersbreven till föräldrarna. I inbjudan som gick ut med snigelpost till alla föräldrar berättade vi om upplägget och bad dem att skriva in länkarna i en webbläsare och titta på videoklippen innan mötet. Jag tyckte även att vi skulle lägga till QR-koder som de kunde skanna för att komma till videoklippen direkt men det blev milt nedröstat med argumentet att det kanske skulle förvirra mer än förtydliga. 🙂 Vi uppmuntrade iallafall föräldrarna att titta tillsammans med eleverna och förbereda eventuella frågor som kunde diskuteras på plats under själva mötet. Såhär blev den mer övergripande filmen:

UNDER – MÖTE & SAMTAL
Väl på plats bjöds det på fika och mingel med skolledning, lärare, mentorer och övrig personal i matsalen. Vi hade dukat upp med skyltar med de olika klasserna så att föräldrarna kunde sitta med de som hade elever i samma klass. Efter ca en timmes fika/mingel/samtal gick mentorerna med föräldrarna till varsitt klassrum och där fortsatte de med de lite mer praktiska delarna, svarade på fler frågor och berättade även mer om sig själva.

EFTER – UTVÄRDERING

Efter mötet skickade vi ut en utvärdering till föräldrarna. Även detta med syfte att föräldarna skulle få inblick i hur vi arbetar på skolan. De fick utvärdera kvällen i enlighet med ”Two stars and a wish” och responsen på vårt flippade föräldramöte var oerhört positiv! Vi fick även med oss ett par önskningar som vi kommer att använda oss av i år, bland annat efterfrågade någon lite mer specifik info om siffror och någon ville lära känna de andra föräldrarna ännu mer i klassrummet med mentorerna.

FÖRÄNDRINGAR I ÅR

En sak som vi inte tänkte på förra året (då det gick lite hastigt när allt skulle färdigställas) men som vi definitivt kommer att göra i år är att skapa en yta där de kan ställa frågor i förväg, till exempel via ett Google Formulär. På så vis kan vi inleda minglet med att till exempel skolledning eller berörd personal svarar på frågorna i matsalen. Uppdatering: såhär blev frågeformuläret i år. Vi fick in 5 mer övergripande frågor (och några som gällde specifika klasser/elever) som vi inledde mötet med att besvara.

I år kommer vi även att behöva uppdatera den övergripande filmen en aning (vilket är rätt enkelt åtgärdat via till exempel YouTubes videoredigeringsverktyg).


Kahoot – spelbaserat responssystem 2

Kahoot1

Frågesporter eller quizzer brukar vara uppskattade och givande inslag i undervisningen. Det finns flera olika digitala resurser att använda för att skapa frågesporter, Kahoot är en av mina absoluta favoriter!

Många elever uppskattar de spelmoment som frågesporter, quizzer, lekar och tävlingar erbjuder. Just frågesporter brukar vara extra givande då de ofta bidrar till att öka elevaktiviteten och samtidigt stämma av och synliggöra elevernas lärande, det vill säga det blir tydligt för alla i klassrummet vad eleverna kan och vad de kanske behöver träna lite mer på. Det finns flera olika sätt att arbeta med detta i klassrummet.

Kahoot kan beskrivas som ett digitalt spelbaserat responssystem. Det webbaserade verktyget används av många lärare idag för att öka elevaktiviteten och för att stämma av och synliggöra vad eleverna har lärt sig.

I Kahoot kan du skapa tre olika slags frågetyper – quiz med poäng, diskussionsfrågor och statistikundersökning. Om du väljer quiz  lägger du till 2-4 svarsalternativ och markerar det korrekta svaret. Du kan även ställa in hur lång betänketiden ska vara, mellan 5-120 sekunder. Välj tidsspann beroende på frågan (tänk på att de helst inte ska hinna googla fram svaret). Vill du ställa en fråga kopplat till en bild eller ett YouTube-klipp kan du även lägga in detta.

Eleverna behöver ha någon slags enhet (dator, surfplatta eller telefon) tillgänglig för att kunna spela. Om eleverna har varsin enhet kan de spela individuellt, men det går även utmärkt att skapa par eller grupper, beroende på förutsättningarna.

Steg 1

Koppla upp din egen enhet till en projektor, det är där frågorna och poängställningen kommer att visas. Svarsalternativen kommer att visas i olikfärgade rutor, vilka pedagogiskt nog även innehåller en symbol. På elevernas skärmar kommer endast de färgade rutorna med symbolerna att synas och de klickar på den ruta som motsvarar det svar de vill ge.

Steg 2

Eleverna går till webbadressen kahoot.it där de anger  den gamepin som genereras när läraren klickar på ”Launch”. Detta nummer visas på storbild via projektorn. I nästa steg anger eleverna ett nickname. I takt med att eleverna skriver in sina nicknames kommer skärmen att fyllas av deras olika namn och ni ser hur många deltagare som är med i spelet. Bestäm tillsammans om eleverna ska använda sina egna namn eller påhittade alias. Klicka sedan på ”Play now” för att starta igång spelet.

Steg 3

När du sätter igång spelet tar det fem sekunder från det att frågan ställs tills det att eleverna kan svara. Ju snabbare de väljer rätt svarsalternativ, desto mer poäng får de. Varje fråga startar på 1000 poäng och räknar sedan nedåt i takt med att tiden går. Fel svar ger noll poäng. Om man vill går det att stänga av poängräkningen. En del av mina elever upplever ibland poängräkningen som stressande. Fundera på vad som fungerar bäst för dina elever!

Steg 4

Efter varje fråga visas poängställningen så att alla kan se hur de ligger till, något som eleverna brukar tycka är både spännande och triggande. När ni är klara med quizen kan du ladda ner resultatet i form av en Excel-fil där du kan se varje elevs, pars eller grupps svar. Du kan välja att lägga dina quiz publikt eller privat och du kan även dela med dig av dem via länk. Detta är ett bra alternativ om ni till exempel samarbetar med andra grupper, klasser eller skolor. I slutet av varje spelomgång visas vilket nickname som vann (fick flest poäng) och vilka poäng alla deltagare landade på. Eleverna kan även ”rate:a” spelet i slutet och ange till exempel hur lärorikt de tyckte att det var och om de rekommenderar det.

Du kanske har någon tipspromenad, quiz eller frågesport som du brukar använda mer analogt med eleverna? Prova att lägga in frågorna (och svarsalternativen plus det rätta svaret) i Kahoot och låt eleverna svara antingen individuellt via sina egna enheter eller i par eller smågrupper. Jag kan nästan garantera en stunds väldigt hög elevaktivitet. 🙂


Padlet – ett favoritverktyg! 10

PadletHäromdagen fick jag en fråga på Twitter om jag hade skrivit någonstans om hur jag använder Padlet i undervisningen och kom då på att jag nog bara beskrivit detta i en artikel om digitala ytor för återkoppling i Grundskoletidningen (nr 6 2013). Därför kommer här en lite bättre förklaring:

Jag använder många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer, till exempel ett formativt arbete. Ett exempel är att använda digitala ytor för avstämning, till exempel via så kallade exit tickets.

Exit tickets är ett bra sätt att ge eleverna möjlighet att förklara hur de till exempel har uppfattat eller tillgodogjort sig undervisningens innehåll. Exit tickets kan se olika ut och formuleringarna skiljer sig åt beroende på vad man vill att de ska reflektera över. Ibland ber jag eleverna att avsluta meningar som exempelvis ”Idag har jag lärt mig…” eller ”Det här tar jag med mig från dagens lektion…”. Många har länge använt den här metoden på ”analogt” vis, till exempel genom att eleverna får lämna in kommentarer på papper eller genom att sätta upp faktiska post-it-lappar på dörren innan de lämnar klassrummet. För att underlätta arbetet kan det göras med hjälp av (olika) digitala verktyg (Todaysmeet är tex ett annat alternativ).

Padlet 3För mig och mina elever är det värdefullt att de på ett smidigt sätt kan utvärdera moment i kurserna kontinuerligt så att jag kan förändra och anpassa innehållet i dem. Med hjälp av olika digitala verktyg kan jag snabbt och enkelt ta till mig deras återkoppling och planera undervisningen efter deras förutsättningar. På så vis för vi också en diskussion om kursens innehåll. Transparensen och delaktigheten brukar vara uppskattad av eleverna och värdefull för oss alla.

Många lärare använder sig ibland av färgglada små post-it-lappar för att synliggöra elevernas egna tankar och idéer via till exempel exit tickets, brainstorming eller för att sammanfatta gruppdiskussioner. Om man vill fortsätta med den visuella strukturen är Padlet ett utmärkt verktyg att använda. Tjänsten är väldigt användarvänlig och går i princip ut på att flera personer gemensamt skapar en digital anslagstavla med digitala post-it-lappar. Med Padlet får den som skapar sidan en unik länk till en egen digital anslagstavla att sätta upp ”lappar” beståendes av text, filer, bilder och länkar på.

Padlet 2Via sv.padlet.com klickar man på ”Bygg en vägg”. Då skapas en unik länk till en egen digital anslagstavla. Länken delar man sedan med de man vill att ska bidra. Deltagarna dubbelklickar någonstans på ”väggen” för att lägga till text, ljud, bild eller länkar. Via ”väggens” inställningar (kugghjulet till höger) kan man ändra utseende och layout, byta länknamn och bestämma redigeringsbehörighet för deltagarna (helt publik, dold länk, lösenordskyddad eller privat). Funktionen att bestämma redigeringsbehörighet (tex från dold länk till privat) kan till exempel vara användbar om man som lärare behöver ”kyla ner” en diskussion eller brainstorming som innehåller irrelevanta kommentarer. Som skapare av en ”Padlet-vägg” kan du även radera ovidkommande kommentarer om det skulle behövas genom att klicka på soptunnan till höger på inlägget.

Jag föredrar ofta att göra inställningen ”Ström” för att inläggen ska bli mer överblickbara och dyka upp i kronologisk ordning. Men det hänger nog ihop med strukturmänniskan i mig. 🙂 Vill man så ändrar man layouten enkelt genom att klicka på kugghjulet och sedan välja ”Layout”.

Såhär kan det se ut när jag bad mina treor i engelska 7 kommentera uppgiften Weekly News Headline, som skulle innebar att vi skulle filma deras presentationer och sedan arbeta vidare med självskattning och kamratrespons.

Padlet 2


Studiedag på MEG Stockholm! 2

Idag har vi på Mikael Elias Gymnasium (min arbetsplats) haft studiedag på temat ”Synligt lärande med digitala verktyg”. Angelica Hedin från Caperio höll i trådarna och tipsade om massa användbara länkar och sajter. Tänkte att den här bloggposten kan fungera som lite minnesanteckningar och länksamling för mina kära kollegor men även för era andra intresserade! Några av de länkar, verktyg och sajter som Angelica (och även vi lärare på skolan hjälpte till att) tipsade om var bland annat de här:

För exit tickets, som en backchannel, ett ”chattrum” eller för (anonyma eller inte) frågor och kommentarerToday’s Meet, Padlet, MeetingWords eller Socrative?

Varning för – ja vad då? 🙂 Låt eleverna (eller lärarna?) besöka DHMO.org och ta reda på vad det är som är så farligt. Eller varför inte kika in på All about explorers. Lura eleverna lite, eller få dem att haja till lite via TeachBytes.

Vi diskuterade detta med det enorma informationsflödet på nätet och kom in på det här med att söka på Google och se till att använda de avancerade sökinställningarna för att sålla i flödet. Eller varför inte använda Google Scholar? Vi nämnde också Hans Rosling och Gapminder under samma diskussion.

Vi pysslade också lite mer praktiskt med olika skärminspelningsverktygScreencast-o-matic och Jing. Har man en iPad så är appen Explain Everything toppenbra. Till exempel för att:

 • Flippa instruktioner och annan envägsinformation för att spara tid i klassrummet.
 • Eleverna gör skärminspelningar där de förklarar sina (ibland oläsliga) handskrivna texter.
 • Kommentarsfilmer på återkoppling för att stämma av så att eleverna har tagit till sig återkopplingen.

Och ja, naturligtvis när vi var inne på det flippade klassrummet besökte vi såklart Daniel Barkers YouTube-kanal. Och på tal om flippat så fungerar kombinationen Voicethread och något digitalt responssystem som Mentimeter och/eller Socrative finemang!

Tag GalaxyOch om man vill spara YouTube-filmerna på datorn för att kunna visa eleverna i offline-läge så kan man använda sig av till exempel Rapidshare, Keepvid, YouTube Downloader och YouTubeChop. (Japp, vi diskuterade även upphovsrätten här.)

Efter pausen visade Angelica hur Tag Galaxy fungerar (här nämnde vi också Flickr) och vi kikade även lite på InstaGrok. Jonas slog även ett slag för ”Flickr CC Attribution Helper” om man tycker att det är lite snårigt med upphovsrätten.

Vi vidrörde även ämnet gamification och lyssnade kort på Peter Gärdenfors’ resonemang. Här kan man lyssna igen! Angelica nämnde även några olika gamingprogram som kan användas i undervisningssituationer –Minecraft, Future City, Sploder, Gamestar Mechanic, Nobelprize.org, Kodu (prisebelönt på BETT) och ScratchED.

Via Scan.me kan man göra egna QR-koder! Till exempel för lite mer interaktiva tipsrundor eller quizzer? Det går utmärkt att länka till ett YouTube-klipp, en sajt, en bild eller en fråga som dyker upp i elevernas mobiler när de scannar koden. Här kan man läsa lite mer om vad en QR-kod är.

Har man inte en green screen tillgänglig går det utmärkt att använda ett grönt lakan och en app! Ladda ner en green screen-app till telefonen eller iPaden, till exempel Green Screen Studio eller Green Screen (för Android).

Vi var även inne på hur man kan skapa digitala planscher med hjälp av Glogster eller Phoster (iPad).Wordle

Samla in elevernas tankar (på max 20 tecken) via Answergarden och exportera till ett ordmoln via Wordle eller Tagxedo. Till höger syns de 50 vanligaste orden i det här blogginlägget.

Angelica nämnde också Dan Meyer och visade hur han använde ett filmat hoppskott på basketplanen för att väcka elevernas tankar om matte. Här finns hans TED-talk om ”Math class needs a makeover”. På hans webbplats 101 Questions kan man kickstarta både sin egen och elevernas hjärnor.

Angelica slog även ett slag för olika grupper på Facebook. I det här blogginlägget har jag sammanställt några av mina favoritgrupper. Tack för en toppendag Angelica och alla kollegor på MEG Stockholm!


Mer script i Google Drive för ett formativt arbetssätt 1

Helkursmatriser i Google Drive för tydliga lärandemål, synlig progression, effektiv feedback, självvärdering, med mera.

Förra året delade jag helkursmatriser via ett Google-dokument med varje elev för att de kontinuerligt skulle kunna se sin progression under kursens gång. En förändring som föll väldigt väl ut, vilket visade sig tydligt i (mitt)kursutvärderingarna. Därför är det ett helt naturligt inslag i mina kurser även i år.

Google Apps Script

Men! En viktig förändring har gjorts. Istället för den rätt så tidsödande varianten jag ägnade mig åt förra året då jag uppdaterade och färglade varje elevs matris manuellt sker nu detta via ett script i Google Drive. Scriptet gör det möjligt att uppdatera flera (eller alla) elevers matriser med ett enda klick. Visst låter det för bra för att vara sant? Men det är alltså fullt möjligt. Det bästa av allt? Det finns redan färdiga script att använda. ”Bara att” klicka igång alltså.

Förra året träffade jag Johan Falk på ett Edcamp på Vittra Telefonplan. Vi pratade en (väldigt kort) stund om hur vi använder oss av Google Drive för att tillgängliggöra och hantera våra elevers helkursmatriser. Han visade då väldigt snabbt sin briljanta sajt kursplanering.se via vilken man kan hitta Johans instruktionsfilmer om hur man går till väga för att använda det färdiga scriptet Studentmatrix. StudentMatrix är en samling script som du kan använda i Google-kalkylblad, för att göra det lättare att skapa, dela, uppdatera och överblicka bedömningsmatriser.

Jag utgick ifrån Johans finfina instruktionsfilmer och var igång på en halvtimme ungefär. Följ den här steg-för-steg-guiden Johan har gjort i Blendspace. Har nu uppdaterat matriserna efter den första uppgiften och allt verkar fungera finemang.

Läs mer om Johans tankar om bedömningsmatriser i hans blogginlägg på Skollyftet ”Så hanterar jag 100 bedömningsmatriser per elev utan att dränkas i arbete” och ”10 erfarenheter från att samla betygsunderlag i matriser”.

Google Script Digitala SkollyftetEn annan som är väldigt kunnig inom området är Sven Järgenstedt. Läs till exempel hans blogginlägg på Skollyftet om ”Några skript som underlättar lärarvardagen”.

Jag bockar, bugar och tar av mig hatten för både Johan och Sven som har gjort att jag upptäckt och vågat mig på att börja använda script.

Mitt personliga mål i det Digitala Skollyftet #digiskol är att vidareutveckla min användning av detta och att testa fler fiffiga funktioner. I det personliga målet ingår också att avsätta tid för detta genom att prioritera om vad jag lägger tid på idag. Camilla Askebäck-Diaz kommer inom kort att starta upp en Google Site till vilken alla vi ”scriptare” kan bidra, det kommer att bli toppenbra! Här är länken till sajten ”Scriptarna”.

Åh, förresten – man skulle kanske lägga till en presentation som en del av den första öppna uppgiften i #digiskol. Här kan man läsa mer om vem jag är i Preziform. 🙂


Föreläsning: ”Bedömning för lärande med digitala verktyg”

För några veckor sedan föreläste jag på Skolportens konferens Bedömning för och av lärande och UR Samtiden var där och filmade. Ikväll sändes föreläsningen på Kunskapskanalen och medan jag (ovetandes) satt och åt middag med en av de bästa vännerna ramlade det in flera fina mentions på Twitter. 🙂

Skärmavbild 2013-10-14 kl. 22.09.51 Skärmavbild 2013-10-14 kl. 22.05.42Skärmavbild 2013-10-14 kl. 22.11.02

Nu finns föreläsningen att se i sin helhet på UR Play. Klicka här eller på bilden nedan för att se hela föreläsningen.

Patricia Diaz UR Skolporten