FÖRELÄSNINGAR


Mer öppna föreläsningar under våren 2017:

”Las Digitala Diaz” 17 januari på Södermalmsskolan i Stockholm. En kväll där jag och Camilla Askebäck-Diaz guidar runt och låter er testa på våra absoluta favoritverktyg för att förenkla, förbättra och förgylla undervisningen. 495 kr för en och två för 795 kr (exkl moms). All info och anmälan här!

”Digitala verktyg i språkundervisning” 26 januari i Stockholm. En heldag där elevexempel och mer föreläsning varvas med praktisk workshop där deltagarna får prova olika verktyg på klicknivå. 5900 kr exkl moms. All info och anmälan här!

”Nyanlända går vidare” 27 januari i Stockholm. En heldagskonferens i Skolportens regi där bland andra Lotta Karlsson, Gudrun Svensson, Mina Anger och Joel Morales föreläser. Jag avslutar dagen med en föreläsning om varför och hur alla lärare kan arbeta språkutvecklande.  3790 kr exkl moms – gå 4 för 3! All info och anmälan här!

”Framtidens skola” 23 mars på Malmömässan. En tvådagarskonferens med fokus på delande av erfarenheter och bästa tips för att på enkla sätt skapa en skola anpassad för alla elever oavsett bakgrund, diagnoser och etnicitet. Jag håller i den så kallade ”Interaktiva timmen” på torsdagen 23/3 kl 10:00-11:00. Prisexempel: 1995 kr exkl moms. All info och anmälan här!

”Digitala verktyg för ökad språkinlärning – för SFI- och språklärare” 4 april i Stockholm. En tvådagarskurs där dag 2 fokuserar på genrepedagogik för skriftlig produktion (kursledare Helena Bogren och Susanne Södergren) och där jag under dag 1 fokuserar på användbara digitala resurser som kan användas i såväl SFI- som språkundervisning. 6900 kr exkl moms. All info och anmälan här!

”Bruun & Diaz – en dialog om digitaliseringens dilemman” 3-5 maj på SETT-dagarna, i Kista, Stockholm. Jag och Sara Bruun på scen samtidigt i ett samtal där vi problematiserar och diskuterar, särskilt de mer utmanande frågorna. Håll utkik efter frågeformulär där du kan skicka in dina egna frågor! Mer info inom kort på settdagarna.se

Bokningsbara föreläsningar

Patricia Diaz halvkropp 1,4mbJag erbjuder föreläsningar och workshops med utgångspunkt ur mina böcker som handlar om hur man kan förbättra och effektivisera undervisning och lärande med hjälp av digitala verktyg. Jag visar konkreta elevexempel från min egen vardag som engelsk- och spansklärare.

Alla nedanstående föreläsningar baseras på era förkunskaper, behov och förutsättningar, vilka vi går igenom tillsammans innan. De flesta av nedanstående rubriker går att få som 1,5 timmes föreläsningar, men även som hel- eller halvdagar då föreläsning varvas med mer praktiska workshops där deltagarna får prova själva. Vi kan naturligtvis sätta ihop en föreläsning som fokuserar på det som är mest relevant för just er verksamhet. Jag föreläser på det språk som passar er verksamhet bäst – svenska, engelska eller spanska.

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information!

info@patriciadiaz.se eller +46 739 740 444

Patricia Diaz

 

Arbeta formativt med digitala verktyg

Digitala verktyg är naturliga metoder för att förbättra och effektivisera olika formativa strategier. Till exempel kan olika digitala resurser användas för att synliggöra elevernas lärande, något man bör göra ofta och kontinuerligt. De kan även med fördel användas för att ge olika typer av återkoppling, såväl muntligt som skriftlig. I den här föreläsningen berättar jag varför och hur jag och mina elever arbetar digitalt och formativt för att öka elevernas lärande. Konkreta exempel för att synliggöra lärande, stämma av elevernas kunskaper, ge återkoppling och arbeta med kamratrespons varvas med tankegångar före, under och efter genomförande.

Språkutvecklande arbete med digitala verktyg

En föreläsning med fokus på hur man som lärare kan använda digitala verktyg för att arbeta språkutvecklande – med och för alla sina elever. Föreläsningen är tänkt att hjälpa ämneslärare att förstå varför och hur de kan arbeta språkutvecklande i sina ämnen men även hur de kan använda olika digitala resurser för att understödja och effektivisera arbetet. Jag förklarar på ett enkelt sätt hur ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever och ger även förslag på digitala verktyg som har fungerat väl för oss för att utveckla elevernas språkliga förmågor som även kan appliceras på andra ämnen.

Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

I dagens moderna och digitala samhälle är det viktigt att ta vara på det analoga mötet – framför allt i lärandesituationer i det fysiska klassrummet. Hög elevaktivitet är en förutsättning för att kunna arbeta formativt. I den här föreläsningen beskrivs några enkla sätt som kan användas för att med hjälp av digitala verktyg stimulera och engagera eleverna och samtidigt höja elevaktiviteten i klassrummet.

Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande

Med utgångspunkt ur boken med samma namn visar denna inspirationsföreläsning upp olika projekt och moment där jag och mina elever använt oss av digitala verktyg och sociala medier för att förstärka lärandet. Föreläsningen innehåller bland annat rubrikerna webbpublicering, kollaborativa dokument, samarbeten, kamratrespons och digitalt berättande. Konkreta elevexempel varvas med tankegångar före, under och efter genomförande och kopplas även samman med skolans styrdokument.

Flipped classroom – vad, varför och hur?

Flippa den informativa delen av undervisningen för att frigöra mer tid för interaktion och diskussion i klassrummet. Den här föreläsningen fokuserar på digitala ytor och verktyg som kan användas för ett ”flippat” arbetssätt. Möjligheter och utmaningar tas upp och konkreta elevexempel varvas med tankegångar före, under och efter genomförande.

Digitala verktyg för (moderna) språklärare 

En föreläsning specialutformad för språklärare (främst engelska och moderna språk). Fokus ligger på digitala resurser för effektiv och lustfylld språkinlärning. Många konkreta elevexempel varvas med tips på användarvänliga digitala verktyg och resurser. Deltagarna lämnar ofta föreläsningen med många nya inspirerande idéer och en lång lista med användbara länkar att använda i språkundervisningen.

Sociala medier i undervisningen och som kompetensutveckling

Sociala medier kan idag vara en helt naturlig del av såväl undervisning som kompetensutveckling. I den här föreläsningen visas konkreta exempel på vilka sociala medier som kan användas för olika pedagogiska syften och hur man kommer igång och blir en del av den så kallade ”dela-kulturen” som de senaste åren vuxit sig stor bland Sveriges lärare.

Sagt om 1