Padlet – ett favoritverktyg! 5


PadletHäromdagen fick jag en fråga på Twitter om jag hade skrivit någonstans om hur jag använder Padlet i undervisningen och kom då på att jag nog bara beskrivit detta i en artikel om digitala ytor för återkoppling i Grundskoletidningen (nr 6 2013). Därför kommer här en lite bättre förklaring:

Jag använder många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer, till exempel ett formativt arbete. Ett exempel är att använda digitala ytor för återkoppling, till exempel via så kallade exit tickets.

Exit tickets är ett bra sätt att ge eleverna möjlighet att förklara hur de till exempel har uppfattat eller tillgodogjort sig undervisningens innehåll. Exit tickets kan se olika ut och formuleringarna skiljer sig åt beroende på vad man vill att de ska reflektera över. Ibland ber jag eleverna att avsluta meningar som exempelvis ”Idag har jag lärt mig…” eller ”Det här tar jag med mig från dagens lektion…”. Många har länge använt den här metoden på analogt vis, till exempel genom att eleverna får lämna in kommentarer på papper eller genom att sätta upp faktiska post-it-lappar på dörren innan de lämnar klassrummet. För att underlätta arbetet kan det göras med hjälp av olika digitala verktyg.

Padlet 3För mig och mina elever har det varit värdefullt att på ett smidigt sätt kunna utvärdera och återkoppla moment i kurserna kontinuerligt för att kunna förändra och förbättra innehållet i dem. Med hjälp av olika digitala verktyg kan jag snabbt och enkelt återkoppla på deras återkoppling. På så vis kan vi föra en diskussion om kursens innehåll. Transparensen och delaktigheten brukar vara uppskattad av eleverna och värdefull för oss alla.

Många lärare använder sig ibland av färgglada små post-it-lappar för att synliggöra elevernas egna tankar och idéer via till exempel exit tickets, brainstorming eller för att sammanfatta gruppdiskussioner. Om man vill fortsätta med den visuella strukturen är Padlet ett utmärkt verktyg att använda. Tjänsten är väldigt användarvänlig och går i princip ut på att flera personer gemensamt skapar en digital anslagstavla med digitala post-it-lappar. Med Padlet får man en unik länk till en egen digital anslagstavla att sätta upp ”lappar” beståendes av text, filer, bilder och länkar på.

Padlet 2Via sv.padlet.com klickar man på ”Bygg en vägg”. Då skapas en unik länk till en egen digital anslagstavla. Länken delar man sedan med de man vill att ska bidra. Deltagarna dubbelklickar någonstans på ”väggen” för att lägga till text, ljud, bild eller länkar. Via ”väggens” inställningar (kugghjulet till höger) kan man ändra utseende och layout, byta länknamn och bestämma redigeringsbehörighet för deltagarna (helt publik, dold länk, lösenordskyddad eller privat). Funktionen att bestämma redigeringsbehörighet kan till exempel vara användbar om man som lärare behöver ”kyla ner” en diskussion eller brainstorming som innehåller irrelevanta kommentarer. Som skapare av en ”Padlet-vägg” kan du även radera ovidkommande kommentarer om det skulle behövas genom att klicka på soptunnan till höger på inlägget.

Jag föredrar ofta att göra inställningen ”Ström”  istället för ”Friform” för att inläggen ska bli mer överblickbara och dyka upp i kronologisk ordning. Men det hänger nog ihop med kontrollfreaket i mig. 🙂 Vill man så ändrar man layouten enkelt genom att klicka på kugghjulet längst ner i högerkolumnen och sedan välja ”Layout”.

Såhär kan det se ut när jag bad mina treor i engelska 7 kommentera uppgiften Weekly News Headline, som skulle innebära att de skulle bli filmade och få feedback via ett annoterat YouTube-klipp.

Padlet 2


Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

5 tankar om “Padlet – ett favoritverktyg!