Skärminspelning


20120904-080216.jpgNågot som är återkommande i min egen undervisning och för mina elevers lärande är att göra film med hjälp av skärminspelningsverktyg. Att göra en skärminspelning innebär att man filmar vad som händer på datorskärmen samtidigt som man spelar in sin röst.

Jag har spelat in genomgångar, sammanfattningar, förklaringar och förtydliganden gällande till exempel uppgiftsinstruktioner och gett muntlig återkoppling via skärminspelning. Eleverna använder ofta skärminspelning för att spela in instruktionsvideor, berättelser och ibland även för att ge kamratrespons och för att göra självskattningar. Genom ett digitalt berättande kan eleverna träna bland annat struktur, anpassning till målgrupp och uttal.

Det finns många olika alternativ för skärminspelning beroende på vad man använder för dator eller enhet. Nedanstående resurser är ett par av dem som jag och mina elever har använt och ofta återkommer till. Användarvänligheten gör det enkelt för både lärare och elever att förstå sig på dem.

Det finns flera olika skärminspelningsverktyg att välja mellan och ett som har fungerat bra för mig och mina elever är Screencast-o-matic. Det är både användarvänligt och kostnadsfritt (upp till 15 minuters inspelad film).

Hur gör man?

  1. Gå till screencast-o-matic.com och klicka på knappen ”Start recording”. Du behöver inte skapa ett konto om du inte vill. Ett lösenord mindre att hålla reda på. 🙂 Så småningom kommer en streckad ruta att dyka upp. Om rutan inte dyker upp och det istället står att det saknas en ”plug-in” eller liknande – klicka här för att ladda ner och installera programmet på datorn (kan vara värt om du tänkt använda det ofta).
  2. När du har fått fram den streckade rutan kommer allt som händer innanför rutan att spelas in när du klickar på den röda ”Rec-knappen” längst ned till vänster under rutan. Rutan kommer att ligga kvar på skärmen så du kan nu ta fram det du vill spela in.
  3. Välj ut till exempel en eller flera bilder på datorskärmen, några presentationsslides eller en hemsida du vill berätta om. Dra i rutans kanter för att förstora/förminska rutan till önskad storlek så att det du vill berätta om ryms innanför rutan. Se till att mikrofonen är på (prova att säga något och se om den gröna indikatorn rör sig). Välj om du vill spela in skärmen, via webbkameran eller både och. Väljer du det senare kommer du att synas i bild i en liten ruta nedtill i bild när inspelningen är klar.
  4. När du förberett dina bilder och/eller slides som du vill berätta om klickar du på ”Rec-knappen” och börjar prata efter 3-2-1-nedräkningen. Om du behöver hämta andan går det utmärkt att klicka på paus och sedan rec igen. Om du vill spola tillbaka använder du pilarna i den blåa raden där tiden visas. När du är klar med inspelningen klickar du på ”Done”. Då dyker en förhandsvisning upp och du kan välja om du vill spara filmen på datorn eller publicera den på YouTube.

Det finns andra webbaserade skärminspelningsverktyg som även de är enkla att förstå sig på och som, precis som Screencast-o-matic, kan användas till mycket i undervisningssammanhang.

Jing

Ett annat skärminspelningsverktyg är Jing, ett kostnadsfritt program som dock behöver installeras på datorn och laddas ner via techsmith.com/jing. När programmet är installerat dyker det upp som en liten gul halvmåne i något av datorskärmens hörn (oftast i det övre högra hörnet). Med Jing kan man välja om man vill göra en skärmavbild, det vill säga fotografera hela eller en del av det som visas på skärmen, eller om man istället vill göra en skärminspelning, alltså filma hela eller en del av skärmen. Till skillnad från Screencast-o-matic kan en skärminspelning med Jing maximalt pågå i fem minuter. När inspelningen är klar skapas en länk till videoklippet automatiskt. Man behöver alltså inte spara ner någon videofil eller publicera något på YouTube, vilket är fallet med Screencast-o-matic. När mottagaren klickar på länken eller länkarna dyker antingen skärmavbilden eller skärminspelningen upp i dennes webbläsare.

Explain Everything

Om man vill göra en skärminspelning via en surfplatta är iPad-appen Explain Everything ett bra och ganska prisvärt (65 kr) alternativ. Det är en användarvänlig app som gör det möjligt att skapa videopresentationer i vilka man kan kommentera med tal och text, animera och rita upp förklaringar. Verktyget fungerar ungefär som tidigare nämnda skärminspelningsverktyg, men gör det även möjligt att samtidigt som man pratar över en bild, text, film eller webbsida rita på surfplattans skärm eller infoga symboler för att förtydliga informationen ytterligare. Med några klick väljer man sedan om man vill publicera filmen och dela den med andra direkt, spara den för vidare redigering eller om man vill spara den som en extern fil.