Kollaborativt skrivande med Meetingwords


Det finns många bra verktyg för kollaborativt skrivande där det mest kända kanske är att dela dokument via Google Docs. Med kollaborativt skrivande menar jag att man redigerar samma dokument tillsammans med andra i realtid.

Utöver Google Docs (vad gjorde jag egentligen innan GD?) finns en hel del andra bra alternativ. Jag brukar använda MeetingWords tillsammans med eleverna, framför allt när det är dags för chattdiskussioner.

MeetingWords är en webbaserad ordbehandlare som inte kräver någon inloggning. Ett nytt dokument (eller pad) skapas via förstasidan (Create public pad) som nås på www.meetingwords.com och sedan delar man den unika länken till dokumentet (som genereras automatiskt) med dem man vill ska vara med och redigera.

Användarna skriver in sina namn uppe till höger och all text som de skriver i dokumentet dyker upp överstruket av den färg som kopplats ihop med deras namn. Detta gör det väldigt överskådligt för alla inblandade (både mig som lärare och för eleverna själva) och enkelt att se vem som har skrivit vad. Färgöverstrykningen är en av fördelarna med MeetingWords som gör att jag hellre använder det vid enstaka tillfällen med eleverna istället för exempelvis GD.

En annan favoritfunktion är Timeslider (finns högst upp i högra hörnet). Klicka på play och allt (ja, allt – även det som raderats) som skrivits i dokumentet dyker upp som en film i kronologisk ordning. Kan vara både spännande, kul och värdefullt att se hur en text växer fram. I Timeslider sparas även alla författarnas namn.

Jag brukar förbereda dokument till de olika grupperna och skriva diskussionsfrågorna i dokumentet så att det är förberett när eleverna ”kommer dit”. Kom ihåg att säga åt eleverna att skriva direkt i dokumentet och inte i själva chatten som finns till höger (Timeslider fungerar inte på chatten).

Ett par alternativ till MeetingWords är sync.in och Twiddla.