BÖCKER


DIGITALA VERKTYG FÖR SPRÅKUTVECKLANDE UNDERVISNING

Vi lär genom språket – ett välutvecklat språk är en grundläggande faktor för att tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Därför är det helt avgörande att alla ämneslärare arbetar språkutvecklande.

Att det finns framgångsfaktorer för att lyckas med en språkutvecklande undervisning vet många, men hur man kombinerar dem med digitala verktyg är inte lika självklart.

I den här boken delar Patricia Diaz med sig av sin erfarenhet kring digitala verktyg för språk- och kunskapsutvecklande arbete i ett modernt undervisningssammanhang. Boken är strukturerad i ett antal tydliga framgångsfaktorer för språkutvecklande undervisning: att samla in, synliggöra och arbeta utifrån elevernas förkunskaper, att erbjuda olika typer av stöttning, att få eleverna att samarbeta, interagera och kommunicera samt att arbeta aktivt med ord och begrepp.

I alla kapitel ges utförliga förslag på digitala verktyg som kan användas för att stötta arbetet i klassrummet. Till boken hör även en webbplats där boken finns i digitalt format med klickbara länkar till alla de verktyg och webbsidor som författaren beskriver.

Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning vänder sig till blivande och verksamma ämneslärare, IKT-pedagoger och skolledare.

 

ARBETA FORMATIVT MED DIGITALA VERKTYG

Var befinner du dig nu? Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit?

Detta är återkommande frågor som lärare behöver ställa till sina elever. Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till ett ökat lärande. Genom att använda digital teknik som ett naturligt verktyg i undervisningen kan man förbättra förutsättningarna för att lyckas med detta formativa arbete.

I den här boken delar jag med mig av mina erfarenheter och föreslår olika sätt att arbeta formativt och digitalt med elever i grundskola och gymnasium. Boken är strukturerad kring Dylan Wiliams nyckelstrategier för ett formativt arbete: att tydliggöra lärandemål, synliggöra lärande, ge effektiv återkoppling som utvecklar lärandet, och låta elever fungera som resurser för varandra och ansvara för sitt eget lärande. Alla dessa strategier kan stödjas av digitala verktyg som tilltalar och utmanar eleverna.

Arbeta formativt med digitala verktyg vänder sig till blivande och verksamma lärare, IT-pedagoger och skolledare med lust att utvecklas och utveckla.

I den reviderade upplagan (släppt i oktober 2019) har många beskrivningar av digitala verktyg som är kopplade till de formativa strategierna uppdaterats. En del digitala resurser har tagits bort för att ge plats åt andra. De reviderade läroplansformuleringarna och forskningsreferenserna har även de uppdaterats. Det har även lagts till nya tankar om verktygens användningsområden för olika formativa syften under respektive strategi.  

Elisabet Norin har recenserat Arbeta formativt med digitala verktyg i nättidningen Re:Flex.Läs recensionen här!

Boken finns att få tag på här!

 WEBBEN I UNDERVISNINGEN – digitala verktyg och sociala medier för lärande

Webben_i_undervisningen_v2Boken vänder sig till alla som är intresserade av hur undervisning kan bedrivas med hjälp av digitala verktyg och sociala medier. Den främsta målgruppen är blivande och verksamma pedagoger som tillsammans med sina elever vill utveckla sitt användande av IT i undervisningen.

I bokens första del redogörs för vilken roll IT har spelat och fortfarande spelar i skolans värld fram till idag. Här kan du ta bland annat ta del av information kring barn och ungas vanor kopplat till det digitala samhälle vi lever i.

Den andra delen består av en genomgång av digitala verktyg och sociala medier och hur de kan användas i olika undervisningssammanhang. Du får konkreta och praktiska tips och förslag på hur man kan ha digitala verktyg och sociala medier som utgångspunkt för att modernisera och utveckla undervisningen.

Bokens praktiskt tillämpbara innehåll är viktigt såväl på lokal- som regeringsnivå vilket tydliggörs av Anna-Karin Hatt, Sveriges fd  IT- och energiminister, som har skrivit bokens förord. Läs vad Anna-Karin skriver om boken här!

Elisabet Norin har recenserat Webben i undervisningen i nättidningen Re:Flex. Läs recensionen här!

Boken finns att få tag på här!

INTERAKTIVA MEDIER OCH LÄRANDEMILJÖER

Interaktiva medierEn antologi till vilken jag har bidragit med ett kapitel om webbpublicering i undervisningen. Redaktörer är Elza Dunkels och Simon Lindgren.

Antologin presenterar olika synvinklar på dagens utbildning, både från forskning och från praktik. Författarna tar avstamp i att lärare redan har tillgång till interaktiva medier i lärandemiljöer men att de inte alltid vet hur de ska använda dessa tillsammans med eleverna.

Interaktiva medier och lärandemiljöer består av 13 kapitel som utifrån olika tillämpningar, erfarenheter och exempel ger lärare och pedagoger idéer, begrepp och metoder för sin professionella utveckling. De olika kapitlen ska kunna fungera som inspiration, diskussionsunderlag eller utgångspunkter för vidare problematisering, i arbetslag, utbildning eller för en enskild pedagog.

Boken finns att få tag på här!

Här är några röster från sociala medier om mina böcker:

 Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.17.48Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.11.26

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.56.26

AFMDV 2

AFMDV 1  AFMDV 3

Webben 11   Webben 12

Twitter 2014 bok

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.10.56 Sagt om boken

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.25.20

Twitter 2014 bok 2

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.32.00 Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.56.34

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.11.06

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.11.39 Skärmavbild 2013-03-26 kl. 09.11.16

Skärmavbild 2013-03-26 kl. 08.31.02 Skärmavbild 2013-09-19 kl. 08.30.03

Webben 10