Anna Kaya


”Lyft det som en resurs
och synliggör det –
det är BRA att vara flerspråkig!”

I poddens tionde avsnitt pratar Patricia med Sveriges “go-to-person” gällande undervisning kopplad till nyanlända och svenska som andraspråk – Anna Kaya! De pratar om SVA-undervisning, kollegialt lärande i sociala medier, vilken betydelse Sven Arnér har haft för dem båda, flerspråkighet, språkutveckling, skolutveckling och hur man med små medel kan få eleverna att hålla fokus. Häng med och lyssna!

Lämna en kommentar