OM


PD rundAtt förbättra lärande med hjälp av formativa strategier i kombination med digitala verktyg, innovativa idéer och nytänkande driver mig att utveckla mina egna och andras undervisningsmetoder.

Jag är i grunden gymnasielärare i engelska och spanska (examinerad 2010) och har alltid haft ett stort intresse för såväl språk, lärande och digitalisering. Under mina åtta år som lärare på olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet har jag alltid strävat efter att utveckla användandet av digitala verktyg på ett sätt som stöttar elevernas lärande på olika sätt.

Efter att ha arbetat två år på min första läraranställning i 1-till-1-miljö skrev jag min första bok, Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (utgiven på Studentlitteratur 2012), en bok jag själv hade velat läsa som nyexad i en digital klassrumsmiljö. Därefter har jag skrivit två andra böcker för samma förlag: Arbeta formativt med digitala verktyg (2014, reviderad 2019) och Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning (2019). Under åren har jag kombinerat mina lärartjänster med föreläsande och skrivande inom ramen för mitt eget företag. Har bland annat skrivit ett kapitel i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (red Elza Dunkels och Simon Lindgren, 2014) och material till Skolverkets lärportal inom digitalisering. Läs mer om böckerna HÄR!

Har sedan 2017 varit anställd som pedagogisk utvecklare på KTH och har där främst arbetat inom MOOC-teamet (edX) och i arbetsgruppen för digitala examinationer. Hösten 2020 anställdes jag som heltidsdoktorand på KTH. Inriktningen för min tjänst är att studera hur lärarutbildare utvecklar sin kompetens att integrera digitala verktyg i sin undervisning för att stödja lärarstudenters lärande. Jag är till exempel väldigt intresserad av hur lärarutbildare använder sig av digitala responssystem och flipped classroom på ett effektivt sätt. På ett mer generellt plan ligger mina forskningsintressen inom skolans digitalisering, digital kompetens och användningen av digitala verktyg.

De senaste 10 åren har jag föreläst frekvent både i Sverige och utomlands med utgångspunkt ur mina böcker. Jag visar ofta konkreta elevexempel som jag samlat på mig från min egen vardag som språklärare, förklarar mina egna och elevernas tankegångar före, under och efter genomförande samt kopplar till skolans styrdokument och forskning.

Min Linkedin-profil hittar du HÄR. Annars finns en mer traditionell CV här.

Ungefär såhär kan man sammanfatta hur jag arbetar: