Anne-Marie Körling


”Jag vill skapa rum för tänkandet.”

I poddens femte avsnitt träffar Patricia ännu en idol i Anne-Marie Körling! Under detta samtal tänker och lyssnar de tillsammans, diskuterar Vygotskij, Dewey, Skinner och Piaget kopplat till lärandets stimulans, pratar om barns feta frågor, humlor och digital kommunikation med barnbarn. Dessutom diskuterar de några valda citat ur Anne-Maries ”Skattkammarskalle”!

Lämna en kommentar