ONLINE-PROV


I den här sektionen kan du testa och utveckla din nivå i spanska med hjälp av olika prov. Tänk på att du lär dig jättemycket genom att göra om dem, så misströsta inte om det inte går vägen direkt!

Skärmavbild 2013-03-08 kl. 14.41.03

Spelet ”Självvärdera dina språkkunskaper” hjälper dig att bedöma din kunskapsnivå i de språk du kan enligt sex referensnivåer som har definierats inom Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). Referensskalan, som utvecklats inom Europarådets GERS 2001, är erkänd som europeisk standard för att gradera en individs språkkunskaper och används flitigt inom nationella system för språkutbildning, vid certifiering och av arbetsgivare.

Såhär ser  skalan för självbedömning ut (klicka på bilden för en större version):

Europeisk skala för bedomning

Om du funderar på vilken nivå du ”bör” ligga på kan den här bilden kanske hjälpa dig (klicka på bilden för en större version):

Gemensam europeisk referensram för sprak GERS A1-B2

Skolverkets Bedomningsportal

Förbered dig för Skolverkets nationella prov i spanska via Skolverkets Bedömningsportal. Här hittar du exempelmaterial för höra och läsa steg 2, höra och läsa steg 3 samt höra och läsa steg 4. Nedan finns alla upplagda uppgifter med länkar till frågor, facit och ev ljudfiler.

Spanska årskurs 9/steg 2

 

Spanska steg 3

 

 

 

Spanska steg 4

 

Andra prov och tester

Grammatiktest från Studentlitteratur.

Onlinetester från Don Quijote.

Spanish-test – prov från nivå A1-B2.

Heltäckande spanskatest (avancerad nivå) från Isla.

Ännu ett test från Learning Spanish Language.

learn Spanish online

Ännu ett test från Aula Diez.

cervantes

Test från Cervantesinstitutet som innehåller 30 eller 60 frågor om vokabulär och struktur, läs- och hörförståelse. Trevlig stund!

Här kan du kika på hur Cervantesinstitutet utformar sina DELE-prov (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) och samtidigt får du chans att öva väldigt MYCKET hörförståelse. Be din lärare om hjälp med att hitta rätt nivå!