Susanne Kjällander


”Jag tänkte att jag skulle få svar men så fick jag bara nya frågor.”

Patricia träffar den välrenommerade och sprakande universitetslektorn Susanne Kjällander och mellan många varma skratt pratar de om hur en forskningstillvaro kan te sig, vad ett multimodalt perspektiv på lärande innebär och om de spännande forskningsprojekt Susanne är involverad i. Och så skickar Anne-Marie Körling en fundering kring det här med att skriva för hand och/eller på tangentbord som Susanne får svara på.

Lämna en kommentar