FÖRELÄSNINGAR


Jag erbjuder föreläsningar, workshops eller längre utbildningsinsatser med utgångspunkt ur mina böcker som handlar om hur man kan förbättra och effektivisera undervisning och lärande med hjälp av digitala verktyg. Jag visar konkreta elevexempel från min egen vardag som engelsk- och spansklärare.

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information!

info@patriciadiaz.se eller +46 739 740 444

På onlineplattformen Preparus.se finns några av nedanstående föreläsningar i förinspelat format till försäljning. Läs mer om dem genom att klicka på bilderna nedan eller klicka här!

   

”Trendspaning inom utbildningsområdet – digitalisering, ungdomar och utbildning”

Ett övergripande helikopterperspektiv på digitalisering som varvas flera nedstamp i den praktiska verksamheten – klassrummet. Föreläsningen utgår utifrån fyra rubriker: skolans uppdrag idag, digital kompetens, om digitalisering och elevernas (skol)vardag. Jag tar bland annat upp de senaste 20 årens digitala framfart och nyord, sociala mediers utveckling, programmering, algoritmer, vikten av källkritik, att kunna googla (dagens allmänbildning), VR, AR, MR, MOOC, AI, wearable tech (även mobilernas vara eller icke-vara), digitala responssystem, blended learning, flipped classroom, gamification, kollaborativitet, socialt lärande och lite annat kopplat till (skolans) digitalisering.

Arbeta formativt med digitala verktyg

Digitala verktyg är naturliga metoder för att förbättra och effektivisera olika formativa strategier. Till exempel kan olika digitala resurser användas för att synliggöra elevernas lärande, något man bör göra ofta och kontinuerligt. De kan även med fördel användas för att ge olika typer av återkoppling, såväl muntligt som skriftlig. I den här föreläsningen berättar jag varför men framför allt hur jag och mina elever arbetar digitalt och formativt för att främja elevernas kunskapsutveckling. Konkreta exempel för att synliggöra lärande, stämma av elevernas kunskaper, ge återkoppling och arbeta med kamratrespons varvas med tankegångar före, under och efter genomförande.

Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

Hög elevaktivitet är en förutsättning för att kunna arbeta formativt. I den här föreläsningen beskrivs några enkla sätt som kan användas för att med hjälp av digitala verktyg stimulera och engagera eleverna och samtidigt höja elevaktiviteten i klassrummet. Jag beskriver bland annat hur digitala responssystem och kollaborativa ytor kan bidra till att synliggöra lärande, göra snabba avstämningar, få eleverna att samarbeta och motivera dem till ett aktivt deltagande under lektionstid.

Språk- och kunskapsutvecklande arbete med digitala verktyg

En föreläsning med fokus på hur man som lärare kan använda digitala verktyg för att arbeta språkutvecklande – med och för alla sina elever. Föreläsningen är tänkt att hjälpa ämneslärare att förstå varför och hur de kan arbeta språkutvecklande i sina ämnen men även hur de kan använda olika digitala resurser för att understödja och effektivisera arbetet. Jag förklarar på ett enkelt sätt hur ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever och ger även förslag på digitala verktyg som har fungerat väl för oss för att utveckla elevernas språkliga förmågor som även kan appliceras på andra ämnen – till exempel digitala resurser för att stämma av förkunskaper, stötta på olika sätt (språkligt, visuellt etc), arbeta specifikt med ord och begrepp, kommunicera etc.

Digitala Diaz:

1. Elevaktiv och formativ undervisning – i alla ämnen för alla elever

2. Digital kompetens i praktiken

Jag och Camilla Askebäck-Diaz delar med oss av våra erfarenheter om elevaktiv och formativ undervisning i en och samma föreläsning (halv- eller heldag). Vi utgår ifrån våra respektive ämnen (språk och MA/NO) och fokuserar på de gemensamma nämnare vi ser som alla lärare kan använda sig av i sin undervisning. Under ett ämnesövergripande paraply och med avstamp i aktuell forskning och skolans styrdokument tar vi med er in i våra klassrum och berättar om hur vi använder digitala verktyg för att förstärka det formativa arbetet.

Digital kompetens i praktiken

Föreläsningen tar avstamp i de reviderade läroplansformuleringarna om digitalisering som träddde i kraft juli 2018. Vi resonerar kring begreppet “digital kompetens” och tittar på vilka förändringar som har stor betydelse för det fortsatta arbetet i klassrummet. Vi fortsätter sedan med att visa olika konkreta sätt att använda digitala verktyg, för att främja elevernas kunskapsutveckling och öka engagemang, interaktion samt nyfikenhet, baserat på sina egna erfarenheter från klassrummet.

Mer info om oss finns på digitaladiaz.se

Digitala verktyg för (moderna) språklärare

En föreläsning specialutformad för språklärare (främst engelska och moderna språk). Fokus ligger på digitala resurser för effektiv och lustfylld språkinlärning. Jag beskriver och visar konkreta exempel på hur olika digitala verktyg kan användas i språkundervisningen för att exempelvis höja elevaktiviteten, synliggöra lärande, göra snabba avstämningar, ge återkoppling, få eleverna att samarbeta, skapa engagemang samt motivera eleverna till ett aktivt deltagande under lektionstid. Vi går även igenom digitala resurser som kan användas för att stötta det mer specifika arbetet med översättning och ord och begrepp. Deltagarna lämnar ofta föreläsningen med många nya inspirerande idéer och en lång lista med användbara länkar att använda i språkundervisningen.

Sociala medier i undervisningen och som kompetensutveckling

Sociala medier kan idag vara en helt naturlig del av såväl undervisning som kompetensutveckling. I den här föreläsningen visas konkreta exempel på vilka sociala medier som kan användas för olika pedagogiska syften, hur man utökar sitt PLN (personliga lärandenätverk) och kommer igång för att bli en del av den så kallade ”dela-kulturen” som de senaste åren vuxit sig stor bland Sveriges lärare. Du får många olika tips på Facebookgrupper, bloggar, hashtags och YouTube-konton att följa samt får inspiration till att själv bidra!

Alla föreläsningar baseras på era förkunskaper, behov och förutsättningar, vilka vi går igenom tillsammans innan. De flesta av föreläsningarna går att få som 1,5 timmes föreläsningar, men även som hel- eller halvdagar då föreläsning varvas med mer praktiska workshops där deltagarna får prova själva. Ovanstående teman kan vi även förstås sätta samman till en längre utbildningsinsats där vi planerar, genomför och följer upp tillsammans. Om önskvärt kan vi även köra föreläsningen som ett webbinarium, via tex Adobe Connect eller Skype. Vi sätter naturligtvis ihop en föreläsning som fokuserar på det som är mest relevant för just er verksamhet. Jag föreläser på det språk som passar er bäst – svenska, engelska eller spanska.

Sagt om 1