FÖRELÄSNINGAR


Jag erbjuder föreläsningar, workshops eller längre utbildningsinsatser med utgångspunkt ur mina böcker som handlar om hur man inom ramen för alla ämnen kan arbeta formativt och språkutvecklande med hjälp av digitala verktyg. Jag visar konkreta elevexempel från min egen vardag som engelsk- och spansklärare.

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information!

info@patriciadiaz.se eller +46 739 740 444

På onlineplattformen Preparus.se finns några av nedanstående föreläsningar i förinspelat format till försäljning. Läs mer om dem genom att klicka här! 

Sagt om 1

Undervisa och lära i en tid av generativ AI och chattbotar

Med avstamp i en undervisning där vi lär med och av andra (såväl människor som ”maskiner”) och med våra elevers lärande i fokus tittar vi närmare på olika sätt för att uppmuntra och motivera elever till att delta i lektionsaktiviteter – både med och utan AI-inslag. I den här föreläsningen ligger fokus på digital kompetens i praktiken – att förstå hur digitala verktyg till exempel kan användas för att uppmuntra till deltagande, samtala om källkritik och utveckla elevernas studieteknik. 

Hög elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg

Hög elevaktivitet är en förutsättning för att kunna arbeta formativt och språkutvecklande. I den här föreläsningen beskrivs hur man kan använda digitala verktyg för att stimulera och engagera eleverna och samtidigt höja elevaktiviteten i klassrummet. Jag beskriver bland annat hur digitala responssystem och kollaborativa ytor kan bidra till att synliggöra lärande, göra snabba avstämningar, få eleverna att samarbeta och motivera dem till ett aktivt deltagande under lektionstid.

Språk- och kunskapsutvecklande arbete med digitala verktyg

En föreläsning med fokus på hur man som lärare kan använda digitala verktyg för att arbeta språkutvecklande – med och för alla sina elever. Föreläsningen är tänkt att hjälpa ämneslärare att förstå varför och hur de kan arbeta språkutvecklande i sina ämnen men även hur de kan använda olika digitala resurser för att understödja och effektivisera arbetet. Jag förklarar på ett enkelt sätt hur ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla elever och ger även förslag på digitala verktyg som har fungerat väl för oss för att utveckla elevernas språkliga förmågor som även kan appliceras på andra ämnen – till exempel digitala resurser för att stämma av förkunskaper, stötta på olika sätt (språkligt, visuellt etc), arbeta specifikt med ord och begrepp, kommunicera etc.

Digitala verktyg för (moderna) språklärare

En föreläsning specialutformad för språklärare (främst engelska och moderna språk). Fokus ligger på digitala resurser för effektiv och lustfylld språkinlärning. Jag beskriver och visar konkreta exempel på hur olika digitala verktyg kan användas i språkundervisningen för att exempelvis höja elevaktiviteten, synliggöra lärande, göra snabba avstämningar, ge återkoppling, få eleverna att samarbeta, skapa engagemang samt motivera eleverna till ett aktivt deltagande under lektionstid. Vi går även igenom digitala resurser som kan användas för att stötta det mer specifika arbetet med översättning och ord och begrepp. Deltagarna lämnar ofta föreläsningen med många nya inspirerande idéer och en lång lista med användbara länkar att använda i språkundervisningen.

Digitala Diaz – ”F  i alla ämnen – digital studieteknik”

I den här föreläsningen ger jag och Camilla Askebäck-Diaz tips, råd och tricks kopplade till olika digitala verktyg, webbsidor och appar som är tänkta att bidra till F i alla ämnen… Låter det konstigt? Inte alls! Vi pratar om “F” som i till exempel dessa verb:

  • Förenkla och förbereda.
  • Eller fokusera, förena och förtydliga.
  • Eller finna och fråga.
  • Eller förankra och fördjupa.
  • Eller förgylla och förvåna.
  • För att inte nämna betydelsen av fysisk aktivitet!

Eller sammantaget alla dessa olika F – förbättra! I varje del ges exempel på olika digitala resurser som kommer att göra både lärare och elever till hejare på digital studieteknik.

Mer info om oss finns på digitaladiaz.se

Diaz och Lundin – ”Ja tack, hjärna ett smart lärande!”

Bygger på vår gemensamma bok ”God undervisning med digitala och analoga verktyg”. En föreläsning med mig och Joanna Lundin med fokus på undervisning som “öppnar dörren” till mer aktiva och engagerade elever. Förstår vi oss på hjärnan kan vi också förstå hur vi kan samarbeta med den, som till exempel hur vi hjälper eleverna att hitta sina ”startkablar”. Med minnet och lärandet i fokus tipsar vi om digiloga verktyg som kan användas för att öka elevaktiviten i klassrummet, bidra till struktur, samarbete och repetition. Syftet är att få med sig digiloga (digitala + analoga) verktyg för att bli bättre på att planera en undervisning med fokus på att främja alla elevers kunskapsutveckling.