No Hands Up


No hands up är idag en välkänd teknik som används i många klassrum för att få till effektiva klassrumsdiskussioner där så många elever som möjligt är aktiva under lektionstid.

Kort sagt går det ut på att eleverna inte får räcka upp handen för att svara på frågan. Istället använder läraren något upplägg eller system, analogt eller digitalt, för att slumpa fram namnet på nästa talare, vilket gör att vilken elev som helst kan få ordet.

Många lärare som arbetar i mer analoga miljöer skriver elevernas namn på små lappar eller glasspinnar och drar ett namn på en elev som får svara. Vill man göra detta digitalt finns det många smidiga och lite mer visuellt tilltalande lösningar att tillgå. Vill man ha ett verktyg med flera funktioner i samma, som till exempel klarar av att både slumpa namn och skapa grupper, kan man använda sig av toolie.se Det är en samling ”mer eller mindre användbara klassrumsverktyg som syftar till att effektivisera och förbättra lärandet”, enligt skaparen Johan Kivi, lärare på IT-gymnasiet i Göteborg. Verktyget är enkelt att använda. Skriv in webbadressen och välj funktion (Groupie, Selfie eller Handsup).

Groupie – Skapa grupper

Med funktionen Groupie skapar du enkelt grupper utifrån en klasslista. Du
behöver bara fylla i namnen första gången du använder verktyget. Grupperna sparas sedan i webbläsarens minne och nästa gång du öppnar sidan finns dina grupper sparade både under Groupie (slumpa grupper) och Selfie (slumpa namn).

Välj hur många grupper eller elever per grupp du vill skapa. Välj även om
du vill slumpa fram en gruppledare i varje grupp. Man kan även klicka i så att grupperna får ett automatiskt genererat ”kick-ass gruppnamn” (till exempel Space Zebras, Smart Monkeys, Silver Scientists). Du kan även blanda grupperna och skapa tvärgrupper med ett enkelt klick. Vid behov, dra och släpp namnen för att ändra grupperna manuellt.

Selfie – slumpa namn

I samma verktyg finns även funktionen Selfie för att slumpa namn/ord/
meningar/rörelsepauser etc. Grupper som du har sparat i ”Groupie” finns även sparade här och de grupper som du lägger in under ”Selfie” sparas automatiskt under ”Groupie”.

Handsup – digital handuppräckning

Verktyget innehåller också funktionen Hands up – för att räcka upp handen
digitalt. Låter det motsägelsefullt till no hands up? Det är inte riktigt samma sak. Tanken med hands up är att elever som räcker upp handen när de vill ha hjälp, till exempel när de arbetar självständigt, i par eller grupper, automatiskt ställs i en hjälpkö. På så vis slipper man fundera över vem som räckte upp handen först, och man behöver inte heller skriva upp namnen på tavlan och stryka dem vartefter, eftersom eleverna kan ”ta ner handen” när de inte behöver hjälp längre. Du som lärare skapar ett rum med en kod och eleverna går in på webtools.itgonline.se och väljer ”Elev” under ”Hands up”. De skriver in sitt namn och rumskoden och väljer sedan att räcka upp handen när de behöver hjälp. De ser även hur många som är före dem i hjälpkön. Om de kommer på hur de ska ta sig vidare på egen hand kan de enkelt ”ta ner handen”.

Fungerar det för alla?

En sak som man dock bör komma ihåg när man slumpar namn och grupper i klassrummet är att det inte fungerar för alla elever, framför allt kan detta vara känsligt för de elever som behöver en fast och trygg plats i rummet och som helst inte ”överraskas” av en namnslumpare när det är dags att svara på frågor. För dessa elever kan man förstås göra undantag, till exempel genom att plocka bort dem ur klasslistan när man gör det slumpmässiga urvalet.

Andra verktyg för att slumpa namn/ord:

Funktionen namnslumpare finns även i verktyget Classroom Screen. Läs mer om hur det verktyget fungerar i det här blogginlägget.

Wheel of Names – wheelofnames.com

Appen Decide Now – apps.apple.com/us/app/decide-now-random-wheel

Random Name Selector – primaryschoolict.com/random-name-selector

Classtools Random Name Picker – classtools.net/random-name-picker

Teachstarter Random Hero Selector – teachstarter.com/us/widget/random-name-selector