Intervju om kamratrespons i Alfa


För ett par månader sedan träffades jag och Ulrika Sundström (kolla förresten in Ulrikas barnbokhandel Bokbok!) för ett trevligt samtal om hur jag och Martin Löfgren genomförde ett kamratresponsprojekt med mina gymnasietreor och hans nior. Nu finns artikeln ”Respons på distans utmanar eleverna” att läsa här!

Respons på distans utmanar eleverna