Alternativ till Kahoot


Man gillar ju verkligen Kahoot – och ja Quizlet också förstås – men det finns en hel del andra spelbaserade verktyg att använda sig av i undervisningen, här kommer några exempel!

Quizalize

Quizalize är ett spelbaserat responssystem med många pedagogiska funktioner. Det fungerar utmärkt för avstämning på grupp- och individnivå. Man kan välja om man vill spela en omgång i klassrummet eller ge den som läxa. Det som länge var unikt för Quizalize som spelbaserat responssystem var att eleverna kan skriva in egna korta svar (det kan de även nu för tiden även i betalversionen av tex Kahoot). Läraren kan också välja att ge skriftlig återkoppling på varje fråga. Här har jag bloggat om Quizalize!

Quizizz fungerar fint för avstämning på grupp- och individnivå. Precis som i Kahoot skapar man flervalsfrågor på vilka man kan ange flera korrekta svarsalternativ. Om man anger flera svarsalternativ som korrekta måste eleverna klicka i alla korrekta alternativ för att få rätt på frågan. En annan användbar funktion är att man kan ange bilder som svarsalternativ. Eleverna svarar i sin egen takt och du kan helt och hållet stänga av timern. Fråga och svarsalternativ visas i elevernas enhet och inte på storbild. På den visas istället progressionen och vem som leder. Quizizz går även att använda hemma (välj ”Homework” och sätt en sluttid).

Gimkit är ett spelbaserat digitalt verktyg som verkligen triggar tävlingsinstinkten hos många elever. I Gimkit kan eleverna nämligen samla virtuella pengar genom att svara rätt på frågor. Dessa ”pengar” kan de sedan använda för att skaffa sig fördelar mot eller med de andra elever som spelar samma ”kit” i en tillhörande affär (”Shop”), som eleverna kan besöka under spelets gång. Här har jag bloggat om Gimkit!

Ett annat verktyg som inte är helt gratis men som kan fylla en funktion i undervisningen är Active Quiz. Det beskrivs enklast som digitala tipspromenader i rörelse, där deltagarna behöver röra sig framåt ett visst antal meter (som mäts av mobiltelefonens inbyggda GPS) för att få fram nästa fråga på skärmen. Här har jag bloggat om Active Quiz!

Wordwall – Aktiviteter i spelform. Lägg till begrepp eller frågor. Massor av olika mallar att utgå ifrån!

Blooket – Aktiviteter i spelform. Spela själv eller i grupp. Importera sets från Quizlet.

logo black

Wizer.me – Självrättande interaktiva worksheets som kan delas direkt till Google Classroom.