Digitala ungdomar, del 1


Det är ju som tidigare nämnt nationella provtider i engelska.

Jag måste faktiskt erkänna att det har varit över förväntan roligt att lyssna på alla eleverna som genomfört pratdelen i engelska A och B under några veckors tid. Vad mycket kloka tankar, roliga idéer och intelligenta resonemang som kommit upp under de senaste veckorna! Särskilt de som diskuterat under ämnet ”Science and technology”.

Man är ändå ganska privilegierad som lärare som får ta del av den expertis dessa små ”fokusgrupper” besitter och bara strör omkring sig. Tack för all ny input!

Det roligaste var nog ändå den elev som berättade att hon i mitten av (den för hand skrivna) skrivdelen automatiskt försökte trycka Ctrl+S för att spara det hon skrivit dittills.