Innovationspanel på Internetdagarna


internetdagarna15Den 23-24e november går Internetdagarna av stapeln i Stockholm. Jag kommer att vara en del av Vinnovas program ”Innovation & framtidens skola” där jag kommer att ingå i en så kallad Innovationspanel som under eftermiddagen tisdagen den 24e kommer att kommentera och diskutera två mycket intressanta pass:

EdTech i Sverige – om digitala start-ups i skolans värld

lats C1

Hur utvecklar vi smarta digitala verktyg för skolan? Hur får vi dem att fungera i skolan? Hur skapar man lönsamma digitala verktyg? Hur ser morgondagens digitala läromedel ut och hur ser de nya affärsmodeller ut som gör nytänkande lönsamt för alla parter? Hur ser den framväxande utbildningsteknologi-branschen ut? Detta pass lyfter fram konkreta exempel från heta innovationsprojekt, varefter en fördjupande diskussion sker med vår Innovationspanel.

Testmiljöer som driver långsiktig förändring

lats C1

Det finns många bra initiativ för att använda digitaliseringens möjligheter i undervisningen. Men det behövs strukturer som kan fånga upp och ta vid där initiativen inte räcker till. Under hösten startar fem spännande testmiljöer sin verksamhet med syftet att vara motorer för svenska skolor och svensk undervisning i att ta till sig och använda digitaliseringens möjligheter. Det är breda, långsiktiga samarbeten där både kommuner, skolor, läromedelsförlag och IT-utvecklare ingår och som inriktar sig mot vissa områden, t ex simuleringsteknik i undervisningen, aktivt lärande med hjälp av IT och framtidens fjärrundervisning över internet. Detta pass presenterar några av dessa projekt, kommenterade av experter i vår Innovationspanel.

Innovationspanelen består av:Susanne Kjällander, lektor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.

Peter Karlberg, undervisningsråd, Skolverket.

Fredrik Heintz, lektor & docent Linköpings universitet, President Swedish AI Institute.

Patricia Diaz, författare och leg förstelärare i spanska & engelska.

Carl Heath, researcher and designer at Interactive Institute Swedish ICT, which explores future user experiences through human-centered information and communication technology.

Moderatorer = Hans Renman och Karin Nygårds.

Härligt gäng, eller hur? 🙂 Är övertygad om att det kommer att bli en toppendag. Hoppas att vi ses där!