Lärare för dåliga på IT


Enligt den här artikeln på svt.se tycker 80% av 400 rektorer på högstadie- och gymnasieskolor runtom i landet att deras lärare är för dåliga på IT. Det framgår inte av artikeln om den gjorda undersökningen säger något om rektorernas egna digitala kompetens, men låt gå för det… Rektorerna anser att IT kan ge tydliga pedagogiska vinster och de allra flesta har redan eller är på väg att införa elevdatorer. Hurra!

Den naturliga reaktionen på den här insikten borde rimligtvis vara att kompetensutveckla sin personal (hallå alla rektorer, här är jag!). Det finns så många duktiga pedagoger i det här landet som är duktiga på IT och som verkligen vill hjälpa andra att lyckas med det. Det är naturligtvis en ekonomisk fråga, men den pengen det kostar i proportion till utdelningen är relativt liten.

Hoppas att fler skolledare tar sig i kragen och ser till att pedagoger får tid och möjlighet till fortbildning för att utveckla sitt digitala kunnande.

Just tiden tror jag är den största boven i sammanhanget, det är svårt att hinna fortbilda sig själv samtidigt som det jobbas heltid.

Och jag hjälper som sagt gärna till! 🙂