Lumio – interaktiva lektioner


Ni vet alla de där interaktiva funktionerna som man kan hitta i olika verktyg? Många av dem finns samlade i Lumio där allt finns samlat på ett ställe via en inloggning, vilket gör det enkelt att skapa, dela, spara och återkoppla i realtid.

Du kan omvandla dina färdiga PDF, PPT och Google-dokument till interaktiva lektioner och lägga till spelbaserade aktiviteter och omröstningar till dessa. Du kan även skapa simuleringar, gemensamma whiteboards, kollaborativa arbetsytor, individuella handouts, använda responsverktyg, infoga YouTube-filmer utan reklam, använda immersive reader, exit tickets, digitala prov, utvärderingar och mycket mer. Läraren följer elevernas arbete och ger återkoppling i realtid. Med ett knapptryck visar, jämför och diskuterar elever och lärare olika lösningar med hela klassen, utan att behöva växla mellan olika appar och apparater.

Interaktiva lektioner

Omvandla PDF, PowerPoint, Google-dokument till interaktiva lektioner och dela till elevernas enheter. När som helst – var som helst.

Bädda in YouTube och slipp reklamen

I Lumio slipper du reklamen! Sök efter YouTube-klipp och lägg till i lektionen. Klicka på play och filmen spelas upp automatiskt med ljud i helskärmsläge. Pausa, stoppa och ändra volym på samma sätt du alltid gör.

Kollaborativa arbetsytor

Via sina digitala enheter utforskar, samskapar och samlar eleverna innehåll på gemensamma whiteboardytor. Läraren följer arbetet och ger återkopppling i realtid.

Spelbaserade aktiviteter och muntliga instruktioner

Lägg till spelbaserade aktiviteter, spel, tävlingar, quiz och filmer som engagerar eleverna fullt ut. Följ elevernas resultat och utveckling i realtid. Spela in muntliga instruktioner som eleverna kan lyssna på, hur många gånger som helst. För alla åldrar och ämnen.

Immersive reader – lyssna på texten

Eleverna markerar den text de vill lyssna på – på svenska eller på annat språk. Välj textstorlek, radavstånd, typsnitt, bakgrundsfärg och om du vill fokusera på en rad i taget eller hela texten samtidigt. Välj om du vill ha bildstöd, se stavelser och ordklasser. Immersive reader, eller så kallad avancerad läsare, hjälper elever att träna upp läsförmågan och är ett värdefullt verktyg för elever med dyslexi.

Underlag för formativ bedömning utan att rätta

Lärare följer elevernas kunskapsutveckling med digitala prov och utvärderingar som eleverna svarar på via sina enheter. Resultatet samlas i en excelfil för snabb överblick.

Interaktiva verktyg för matematik och NO

Lägg till sidor med interaktiva simulationer från Phet och Desmos grafräknare för NO och matematik inne i Lumio-lektionen. Spara och dela med eleverna. Allt samlat på ett ställe i en lektion utan behov av att växla mellan flikar och appar.

Plattformsoberoende och GDPR-säker

Några andra fördelar med Lumio är att det är plattformsoberoende, dvs det fungerar lika bra i Google- som i Microsoftmiljö, det är GDPR-kompatibelt (SMART Technologies följer dataskyddförordningens (GDPR) riktlinjer och användardatan sparas på europeisk server) – och det är på svenska!