Min publicerade forskning!


How teacher educators use response systems – an interview study

För alla som är intresserade av varför och hur lärarutbildare använder responssystem i sin undervisning och vilka möjligheter och begränsningar de upplever.

Diaz, P., Hrastinski, S., & Norström, P. (2023). How teacher educators use response systems – an interview study. Interactive Learning Environments, 1-13. https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2187423

How using a response system in blended synchronous seminars encourages online and onsite student participation

Om hur användningen av ett responssystem uppmuntrar till studentdeltagande i hybridundervisning. Sprid gärna till alla som är intresserade av hur man kan uppmuntra ett aktivt deltagande i undervisningen!

Diaz, P., Hrastinski, S., & Norström, P. (2024). How using a response system in blended synchronous seminars encourages online and onsite student participation. Education and Information Technologies, 1-23. https://doi.org/10.1007/s10639-024-12665-4