Nominerad till Guldäpplet 2015!


Webbknapp2015_418x101

Det är lika roligt i år igen att få vara nominerad till ett av Sveriges finaste lärarpris – Guldäpplet! I oerhört fint sällskap – se hela listan på nominerade här. Som nominerad vill juryn att man svarar på några frågor som beskriver vem man är och vad man jobbar med, hur ens lärarroll och elever påverkas av att arbeta med digitala verktyg och vilken app/webbtjänst som är ens favorit och varför.

Så jag tänkte dela med mig av mina tankar i det här inlägget så att ni också får ett litet hum. Som en mini-intervju med mig själv. 🙂

Vem är du och vad jobbar du med?
Språk/förstelärare och arbetslagsledareMikael Elias Gymnasium i Stockholm. På visitkortet står det även föreläsare/workshopledare och författare. Arbetar aktivt tillsammans med mina elever för att hitta fler sätt för dem att lära på bästa sätt. Med elevernas lärande i fokus har jag de senaste åren föreläst runtom i Sverige och Finland om varför och hur digitala kanaler kan användas för förbättra och effektivisera ett formativt arbete. Har skrivit böckerna Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur, 2012) och Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur, hösten 2014). Även medförfattare till antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (Gleerups, 2014).
Hur länge har du jobbat med digitala verktyg i undervisningen?

5-10 år

Ger de digitala verktygen dig en bättre inblick i elevernas kunskap och förståelse, i så fall hur?

Här gäller det att försöka sammanfatta. Har i princip skrivit en hel bok om den här frågan. 🙂 Men svaret är absolut ja, för mig är otroligt mycket enklare att med hjälp av olika digitala verktyg snabbt stämma av om eleverna förstår eller om vi behöver stanna upp och planera om undervisningen för att alla ska vara med. Det finns naturligtvis en uppsjö av verktyg att använda men jag brukar oftast använda olika digitala responssystem och kollaborativa dokument för att dokumentera, synliggöra och analysera elevernas förståelse och progression.
Hur har din lärarroll förändrats med digitala verktyg?
De digitala kanalerna har fått mig att inse hur viktig min roll som pedagog är. Min pedagogiska nyfikenhet och kreativitet kommer väl till pass när vi arbetar digitalt. Både jag och mina elever använder dagligen en mängd olika digitala kanaler och appar. Min uppgift som pedagog handlar bland annat om att kunna avgöra om ett digitalt verktyg kan användas för lärande och hur det i så fall kan integreras i undervisningen för att förbättra den. Det kan till exempel handla om att spara in tid vid avstämning, skapa engagemang, öka elevaktiviteten eller skapa förutsättningar för samarbete. Det är naturligtvis även min uppgift som lärare att avgöra om det finns någon pedagogisk vinning med att använda en digital kanal. Om vinningen inte är tydlig bör man ofta använda ett annat verktyg/annan metod.
På vilket sätt påverkar de digitala arbetssätten dina elever?
Med hjälp av olika digitala verktyg ser jag dagligen hur mina elever utvecklar förmågan att samarbeta med varandra och andra. De får även förståelse för sitt eget och andras lärande i och med att vi ofta synliggör deras kunskapsutveckling, både på individ- och gruppnivå. De får även fler sätt att uttrycka sig via olika digitala kanaler, vilket stimulerar både deras kreativitet och engagemang, vilket i slutändan även brukar leda till högre måluppfyllelse. Både jag och de är övertygade om att de kommer att ha stor nytta av dessa förmågor i sina framtida arbetsliv.
 Vilken är din favoritapp/favoritwebbtjänst – varför denna?
Jag är ett stort fan av kollaborativitet, kommunikation och skrivande och därför tillhör kollaborativa kanaler som till exempel Google Drive och MeetingWords mina favoritverktyg. Via dessa kanaler har mina eleverna fått möjlighet att utveckla sitt eget skrivande, ge/få kamratrespons på egna och andras texter och samarbeta med andra elever/klasser runtom i landet.