Ny bok!


Som för alla andra har det varit mycket de senaste månaderna och jag har varken riktigt landat i eller kommunicerat att jag just nu skriver på min andra bok! Återigen under avtal med Studentlitteratur och med världens bästa redaktör/förläggare – Sigrid. Känns fantastiskt kul såklart.

BFLBoken har arbetsnamnet Formativt arbetssätt med digitala verktyg och handlar ganska precis om just det som titeln indikerar. Lite om varför och ganska mycket mer om hur man kan använda digitala verktyg (ofta webbaserade) som en hjälp för att:

  1. Tydliggöra mål och kunskapskrav.
  2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet.
  3. Återkoppla på ett sätt som för lärandet framåt.
  4. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra.
  5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess.

Ingen helt enkel uppgift, då detta är något som många av oss tampas med dagligen. Jag har upptäckt att många av de digitala verktyg jag använder tillsammans med mina elever har fyllt en viktig funktion för dem kopplat till bedömning för deras lärande och om det kommer jag att skriva och berätta i boken.

Boken är ett förtydligande av hur man som lärare kan använda digitala verktyg för att förenkla och effektivisera ett bedömningsarbete som utvecklar elevernas lärande. Det är en hårfin linje mellan undervisning och lärande och där spelar bedömning en viktig roll. Innehållet kommer att följa samma struktur med de fem strategierna som till exempel Dylan Wiliam och Christian Lundahl står bakom.