Ordmoln i undervisningen


Ordmolnet ovan visar de 50 vanligaste orden i råmanuset till min bok ”Digitala verktyg för språkutvecklande undervisning” (2019).

I den här artikeln i Grundskoletidningen beskriver jag hur man kan utnyttja ett par olika ordmolnsresurser på olika sätt i undervisningen. Främst för att att arbeta med språket förstås men även för att starta upp diskussioner och för att analysera texter.

I Wordsift.com skapar man relativt enkla ordmoln, sett till layouten. Tjänsten har dock en annan stor fördel – den fokuserar mer på textanalys! Alla ord i molnet blir automatiskt klickbara och länkar till förklaring, synonymer samt relaterade ord på antingen engelska, spanska, tyska, franska, italienska eller holländska (via visualthesauraus.com). Alla meningar i texten där det klickade ordet förekommer visas även under förklaringen. Orden kopplas även automatiskt till Googles bildsökning. Man kan även välja flera olika alternativ för att arbeta vidare med orden, till exempel genom att sortera på vanliga till ovanliga ord (och vice versa) eller genom att skapa egna arbetsblad (”Create workspace”). Man kan även lägga in egna ordlistor via ”Custom”.

Här är några olika resurser för att skapa ordmoln:

Edwordleedwordle.net

Word Artwordart.com

TagCrowdtagcrowd.com

Wordcloudswordclouds.com

Tagxedotagxedo.com

Appar

WordPack (app) – ladda ner via iTunes här

CloudArt (app) –  ladda ner via iTunes här

Word Salad (app) – wordsaladapp.com

Andra ordmoln

Mentimeter och Answergarden – funkar dock lite annorlunda, mer info i artikeln i Grundskoletidningen) – answergarden.ch

Läs hela artikeln nedan via issuu.com (en tjänst där man enkelt publicerar bläddringsbara PDF-filer) eller som vanlig PDF-fil här.