Pedagogisk utvecklare på KTH!


Den här veckan har jag smygstartat min anställning som pedagogisk utvecklare på KTH i Stockholm! Precis just nu snurrar huvudet av tankar kopplade till bland annat MOOC-upplägg, digitala uppgifter, akademiska titlar, campusundervisning, blended learning, UKÄ, högskolelagen, högskoleförordningen, tredje uppgiften etc etc.

Från och med augusti kör jag alltså 50% på ECE-skolan på KTH (Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande – Education Communication Engineering). Man hittar mig på enheten Teknik för lärande som bedriver forskning, utveckling, utbildning och support om hur teknik och digitala verktyg kan stödja lärande och utbildning. Enhetens grundtanke är att utveckla undervisning där digitala verktyg används som stöd för lärande. Känns ju lite som min grej. 🙂

På enheten ansvarar vi bland annat för lärplattformen Canvas, öppna nätbaserade kurser (MOOCar), undervisning inom lärarprogrammen och högskolepedagogik, forsknings- och utvecklingsprojekt inom högre utbildning, skola mm samt support till KTHs lärare.

Jag kommer initialt att vara en del av ”MOOC-teamet”. Här kan man läsa mer om vad vi pysslar med just nu. Det känns nästan overkligt roligt att på olika sätt få möjlighet att vara med och utveckla undervisningen på KTH.

Ser du ett samarbete eller någon annan kul koppling får du hemskt gärna höra av dig! Finns i vanlig ordning på info@patriciadiaz.se (och numera även på pdiaz@kth.se!)