”Sociala medier används för lite i undervisningen.”


Idag skriver Sydsvenskan om att sociala medier används för lite i undervisningen. Det har Skolinspektionen kommit fram till när de granskat högstadieskolornas läsundervisning.

Enligt artikeln blir våra elever sämre på att förstå, tolka och engagera sig i texter och färre elever når upp till en grundläggande läsförståelse på högstadiet. Det här har vi sett prov på på min egen arbetsplats och den stora frågan är – hur ska vi locka eleverna att läsa?

Problemet tycks ligga i att eleverna ofta känner att de traditionella texterna (romaner, poesi, vetenskapliga artiklar etc) inte har med deras verklighet att göra. De har svårt att se sambandet mellan undervisningen och sitt vardagsliv. Enligt Skolinspektionen leder det till att eleverna inte förstår varför de ska läsa texterna och därmed försämras motivationen och läsförståelsen.

Jag tänker att vi lärare behöver skapa uppgifter som  gör våra eleverna till både textkonsumenter och textproducenter. Många av våra elever är  vana vid att använda sociala medier, där den grundläggande byggstenen är att användarna skapar innehållet. Låt oss ta med oss detta tankesätt in i klassrummet! Idag är det så enkelt att vara aktiv producent istället för passiv konsument.

Facebook, Twitter och bloggar är utmärkta verktyg att använda som stöd för dokumentation av sitt läsande. Genom att kombinera ”traditionellt läsande” med att samtidigt producera egen text med sociala mediers hjälp kanske vi kan slå två flugor i en smäll? Läsningen kanske känns mer relevant om den granskas och tolkas med hjälp av (eller i) sociala medier?

Låt eleverna twittra sina läsloggar under en särskild #hashtag. Imorse påmindes jag än en gång om vilket förträffligt arbetssätt detta skulle kunna vara när Emil twittrade nedanstående tweets. Lägg till en specifik #hashtag till varje tweet så kan du och dina elever följa varandras läsande på Twitter.

   

Kanske kan det vara ett verktyg för att uppmuntra eleverna till läsning? Eller varför inte skriva läslogg i en Facebookgrupp eller en blogg? Eller redigera Wikipedia-artiklar? Eller berätta sin tolkning av texten i ett YouTube-klipp som ni samlar i en gemensam kanal? Eller diskutera bokens innehåll i en bokchatt? Eller…? Ni har säkert många andra idéer, lämna gärna en kommentar!

Som synes finns det många spännande möjligheter med IT. Alla skolor har inte resurserna i form av teknik och kompetens än men jag märker tydligt när jag är ute och föreläser att det bubblar i skol-Sverige och att en förändring är på gång. Jag vet att många av Sveriges lärare är taggade och vill använda mer IT, nu gäller det ”bara” att de som sitter på makten/plånboken inser detta och gör rätt budgetprioriteringar.

Ja, och btw – jag har skrivit en bok som till viss del handlar om detta. 🙂