Artikel om språkundervisning i ett modernt klassrum


Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet är ett kunskaps- och resurscentrum för skolan, främst med inriktning mot internationalisering, kultur och språkdidaktik. De anordnar kurser (varav ett antal poänggivande högskolekurser), seminarier och konferenser i Sverige och utomlands samt tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner. De strävar efter att erbjuda fortbildning av hög kvalitet där forskning kopplas samman med beprövad erfarenhet från vardagen i skolan.

Till deras senaste utbildningskatalog har jag bidragit med artikeln ”Språkundervisning i det moderna klassrummet” i vilken jag beskriver en del av hur jag och mina elever arbetar. Klicka på småbilderna nedan för läsbara versioner.

Patricia Diaz Uppsala Fortbildning 1 Patricia Diaz Uppsala Fortbildning 2 Patricia Diaz Uppsala Fortbildning 3

Hela utbildningskatalogen finns att ladda ner som PDF här.