INFÖR WORKSHOP/FÖRELÄSNING


Hej!PD rund

Du har förmodligen fått länken till den här sidan för att du ska vara med på en längre föreläsning/workshop som jag ska hålla i. Kul, tycker jag! Tanken med nedanstående länkar och förklaringar är att du ska kunna förbereda dig lite genom att till exempel skapa konto på de olika resurserna och kanske, om tid finns, bilda dig en egen uppfattning om de olika verktygen som jag kommer att visa och berätta om. En större länksamling som jag har sammanställt med många fler förslag på digitala verktyg finns HÄR!

Vi kommer med största sannolikhet även att prova några av verktygen under workshopen och då är det ju toppen om vi lägger tiden på att klicka runt i verktyget istället för att skapa konton/ladda ner program. 🙂

Padletpadlet.com – Många lärare låter eleverna skriva på post-it-lappar för att sedan sätta upp dem så att alla kan ta del av varandras tankar och idéer. Vill man fortsätta med den strukturen är Padlet ett utmärkt och användarvänligt verktyg att använda då det fungerar ungefär som en kollaborativ digital anslagstavla. Perfekt för till exempel brainstorming, entrance/exit tickets, samla ihop länkar, bilder etc. En kort guide finns här! Eller läs min artikel i Grundskoletidningen där jag beskriver hur Padlet fungerar. Skapa ett konto här!

mentimeter

Mentimeter (mentimeter.com) är ett digitalt responssystem som kan användas för omröstning, utvärdering och återkoppling. Det kan även tydligt bidra till att synliggöra för eleverna att de faktiskt lär sig. Prova att ge eleverna en fråga kopplad till något ni gått igenom och se vilket alternativ som får flest röster. På så vis kan ni tillsammans avgöra om ni behöver repetera eller om ni är redo för att gå vidare. Skapa ett konto här!

socrative

Socrative (socrative.com) är, jämfört med Mentimeter, ett lite mer avancerat digitalt responssystem där man även, om man vill, kan få reda på vem som lämnat vilket svar. Med hjälp av Socrative kan man som lärare välja om man vill ställa en fråga muntligt som eleverna besvarar via sina enheter (mobil, dator eller surfplatta) eller om man vill att de ska göra en hel quiz med flervalsfrågor under eller efter lektionen. Här finns Socratives manual, översatt till svenska av Bengt Stedt. Skapa ett konto här!

kahoot

Kahoot (getkahoot.com) är ett digitalt spelbaserat responssystem. Skapa konto på getkahoot.com och lotsa eleverna till kahoot.it när det är dags att spela. Det webbaserade verktyget används av många lärare idag för att öka elevaktiviteten och för att stämma av och synliggöra vad eleverna har lärt sig. Du kanske har någon tipspromenad, quiz eller frågesport som du brukar använda mer analogt med eleverna? Prova att lägga in frågorna (och svarsalternativen plus det rätta svaret) i Kahoot och låt eleverna svara antingen individuellt via sina egna enheter eller i par eller smågrupper. En kort guide till Kahoot finns här. Skapa ett konto här!

quizlet

Quizlet (quizlet.com) Ursprungsversionen är till för att öva ord och begrepp på egen hand (man kan alltså som lärare eller elev skapa egna klassiska gloslistor och öva på dessa på olika sätt). Quizlet Live är en trevlig ”nyhet”. Tidigare har eleverna mest använt Quizlet för att öva ord och begrepp på olika språk genom att antingen man som lärare förser dem med ordlistor eller att de skapar egna och övar via dem. Nu kan man även spela i klassrummet – lagvis! Det som man kanske saknat med andra digitala spelbaserade responssystem som tex Kahoot är ett naturligt samarbetsmoment. Nu blir eleverna automatiskt indelade i lag (man måste vara minst 6 stycken som spelar), sätter sig tillsammans och får hjälpa varandra att svara rätt på frågorna. Suveränt för att höja lagandan, vikänslan och elevaktiviteten tänker jag! Kika på demon här! Skapa ett konto här!

Bildresultat för google forms

Google Formulär (drive.google.com) Med Google Formulär kan man skapa onlineenkäter och enkla diagnostiska prov av olika slag, till exempel lucktester eller flervalsfrågor. Svaren sammanställs direkt när eleverna är klara och klickar på ”Skicka” i ett kalkylblad. Nu finns det även en självrättande quiz-funktionläs om den här!

MeetingWords (meetingwords.com) fungerar som så att flera personer skriver tillsammans i samma dokument via en delad länk. Alla författare får en egen färg och allt som skrivs av en person blir överstruket av den egna färgen. Kan användas inom många olika ämnen då till exempel (i det här fallet skriftliga) diskussioner i smågrupper, gemensamma minnesanteckningar och texter brukar vara naturliga inslag i flera olika ämnen. En kort guide finns här!

Google Docs (docs.google.com) fungerar på liknande sätt som MeetingWords förutom att personen som skapar dokumentet behöver ha ett Google-konto. Skriv tillsammans i samma dokument via en unik länk. Kommentera det som skrivits genom att infoga kommentar. Ett toppenbra sätt att följa elevernas skrivprocess och ge feedback löpande under arbetets gång!

Med ett skärminspelningsverktyg kan man spela in allt som visas på datorns skärm samtidigt som röst/ljud spelas in via datorns mikrofon. Som lärare använder jag skärminspelning till exempelvis korta instruktioner och genomgångar som eleverna kan titta på när de är mottagliga och för att ge muntlig feedback på (oftast skriftliga) elevarbeten. Eleverna använder det bland annat för att spela in berättelser och presentationer och för att ge kamratrespons.

Här har jag skrivit ett blogginlägg om ett par av de skärminspelningsverktyg som jag och mina elever använder flitigt – Screencast-o-matic och Jing. Ladda gärna ner Screeencast-o-matic innan vi ses – klicka här!

Med YouTubes videoredigeringsverktyg skapar man film ungefär lika enkelt som man gör en lite mer avancerad Power Point-presentation. Ladda upp korta klipp till ett YouTube-konto och dra och släpp klippen så att de hamnar efter varandra. Lägg till övergångar, bilder, ljud och text. För detta behövs ett YouTube-konto. En mer utförlig guide finns här. (Kom ihåg att du behöver skapa ett Google-konto och klicka på ”skapa kanal” på Youtube för att komma igång.)

YouTubes videoredigeringsverktyg är bra till mycket – man kan även ”annotera” videoklipp (dvs infoga kommentarer vid en viss tidpunkt). Till exempel för att ge återkoppling på presentationer, diskussioner eller annat som eleverna gjort som har filmats. Här har jag skrivit ett blogginlägg om hur det fungerar och här finns en steg-för-steg klickguide över hur man gör när man annoterar. Här finns även ett videoklipp från Pedagog Stockholm där Katarina Lycken Rüter förklarar hur det fungerar.