Chattdiskussion i Meetingwords


MeetingWords är ett verktyg som har varit återkommande i min undervisning under många år. Vi har framför allt använt det när eleverna har fått diskutera i smågrupper – men då skrivandes istället för pratandes i form av chattdiskussioner! Istället för att prata i smågrupper får eleverna chatta i smågrupper (om ca 4–5 personer).

Grundtanken med Meetingwords är att alla med länken till dokumentet gemensamt kan skriva tillsammans i samma dokument i realtid utan att behöva logga in. Precis som tex ett Google-dokument men med ett par extrafunktioner!

Unik länk

Genom att klicka på ”Create public pad” på meetingwords.com skapas ett textdokument (en så kallad pad) med en unik länk. Man kan även skapa en egen länk till dokumentet genom att skriva i ett eget namn efter meetingwords.com/. (Om namnet inte redan är taget kommer du att bli tillfrågad om du vill skapa det unika länknamnet.)

Färgöverstrykning 

Eleverna skriver in sina namn uppe till höger och all text som de skriver i dokumentet dyker upp överstruket av den färg som kopplats ihop med deras namn. Detta gör det väldigt överskådligt för alla inblandade (både mig som lärare och för eleverna själva) och enkelt att se vem som har skrivit vad. Färgöverstrykningen är en av fördelarna med MeetingWords som gör att jag hellre använder det vid enstaka tillfällen med eleverna istället för exempelvis Google Dokument (som ju även fungerar för realtidsskrivande tillsammans).

Timeslider

En annan favoritfunktion är det som kallas Timeslider (finns högst upp i högra hörnet). Klicka på ”Play” och allt (ja, allt – även det som har raderats!) som skrivits i dokumentet dyker upp som en film i kronologisk ordning. Kan vara både spännande, kul och värdefullt att se hur en text/chatt växer fram. I Timeslider sparas även alla författarnas namn.

Tips:

  • Säg åt eleverna att skriva direkt i dokumentet och inte i själva chatten som finns till höger (Timeslider och färgöverstrykningsfunktionen fungerar inte på chatten).
  • Kör en testomgång innan ni påbörjar uppgiften ”på riktigt”!
  • Förbered Meetingwords-dokumenten till de olika grupperna och skriv diskussionsfrågorna i dokumentet så att det är förberett när eleverna ”kommer dit”. På så vis har du även alla länkar till alla olika gruppers dokument och kan ha dem öppna i olika flikar under tiden som chattandet pågår. 
  • Vi har faktiskt oftast genomfört chattdiskussionerna under lektionstid där jag ”besökt” de olika chattarna under lektionens gång men de kan förstås även genomföras inom ramen för fjärr/distansundervisning.
  • Chattande tenderar ju att gå fort och det gäller att hänga med i svängarna, både över tangentbordet och när nya idéer dyker upp, vilket kanske inte är det mest optimala för elever med tex dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter.