En del av Studiedag.se!


Känner mig oerhört hedrad och stolt över att få vara en del av det ”dream team” som utgör föreläsargänget på Studiedag.se.

”Att förbereda och planera sin skolas studiedagar är ett väldigt viktigt arbete. Det gäller att hitta en röd tråd som hänger samman med var skolan för närvarande står rent utvecklingsmässigt och vart man vill att den ska ta sig på kort och på lång sikt. Studiedag.se är tänkt att vara ett stöd för skolledare i det arbetet. I vårt arbete är det självklart att varje specifik skolas utgångsläge avgör vilka insatser som bör prioriteras. Vi tror att dialog och samarbete är en bra väg mot goda insatser på era studiedagar.”

Studiedag.se

Studiedag.se1

Bakom Studiedag.se står SAJ Förmedlingsbyrå AB och Rektorsakademien Utveckling AB.