Dagsarkiv: 11 december, 2013


En del av Studiedag.se!

Känner mig oerhört hedrad och stolt över att få vara en del av det ”dream team” som utgör föreläsargänget på Studiedag.se. ”Att förbereda och planera sin skolas studiedagar är ett väldigt viktigt arbete. Det gäller att hitta en röd tråd som hänger samman med var skolan för närvarande står rent […]