Fortbildning för spansklärare på Uppsala Universitet!


Uppsala Universitet Våren 2014 kommer jag och Juan Manuel Higuera González att erbjuda fortbildningskursen ”Webben i spanskundervisningen – sociala medier och digitala verktyg” specifikt riktad mot spansklärare. Kursen har tagits fram som en del av Uppsala Universitets fortbildningserbjudanden och jag är väldigt stolt över att få vara en del av detta. Uppsala Universitet! Ja, ni förstår ju. 🙂

Vi kommer bland annat att fördjupa oss i frågor som ”Hur lär sig internetgenerationen språk? Hur kan webbpublicering via bloggar och YouTube stimulera eleverna till ökat lärande? Vilka tillämpningsmöjligheter finns i till exempel wikis och podcasting för spanskans kommunikativa mål?”

Som deltagare kommer du att få ta del av praktiska och inspirerande exempel på IKT-baserad spanskundervisning och olika språkdidaktiska problemställningar som hör till användningen av digitala verktyg och sociala medier i språkundervisningen.

Kursen består av två fysiska träffar (7 februari och 25 april kl 13:00-16:00) i Uppsala. Mellan träffarna får deltagarna genomföra ett antal praktiska tillämpningsuppgifter kopplade till seminarieseriens innehåll, varvid handledning och kommunikation är nätbaserat. Undervisningsspråket kommer att vara spanska och svenska. Seminarieavgiften är 2 500 kronor (exklusive moms). Klicka här för anmälan (senast 24 januari)!

Ser oerhört mycket fram emot att arbeta med Juanma med den här seminarieserien och är övertygad om att det kommer att blir väldigt givande för alla inblandade. Häng med vetja! 🙂

 

Fortbildning Uppsala UniversitetFortbildning Uppsala Universitet 2