Nearpod


Nearpod är ett toppenverktyg för att hålla mer interaktiva lektioner. Man kan till exempel infoga färdiga presentationer (från PowerPoint, Google Slides/Presentation etc.), quiz- och frågeformulär, öppna frågor och återkoppling, ljudfiler och andra dokument direkt i verktyget.

Nearpod påminner en del om tex Mentimeter och Socrative men en funktion som står ut är att eleverna kan lämna in svar genom röstinspelning, vilket kan vara värdefullt kanske framför allt i språkundervisningen!

Det finns massor av färdiga upplägg att använda eller remixa till sitt eget och en mängd funktioner (quiz, öppna frågor, ritrutor, memoryspel, samarbetsboard, polls, fill-in-the-blanks, VR-bilder (!) etc) för interaktivitet att använda under tiden som lektionen pågår.

Eleverna behöver ha tillgång till egna digitala enheter för att delta. De loggar in genom att fylla i en inloggningskod och anger sedan sitt namn/alias. Som lärare kan du dela hela din presentation med eleverna så att presentationsbilderna visas på deras enheter. Alla svar sparas på ditt lärarkonto så de kan användas för såväl formativ som summativ bedömning. Verktyget innehåller även en anteckningsfunktion.

Nearpod fungerar på alla plattformar, integreras enkelt som en add-on med nya eller gamla Google Slides/Presentation och/eller Power Points. Finns även som app!