Ny bokidé!


Skulle du vara intresserad av att läsa en bok på temat ”formativ bedömning med digitala verktyg”? Tänk dig en hybrid av ”bedömning för lärande” och min bok Webben i undervisningen där mycket fokus kommer att ligga på HUR man kan ägna sig åt formativ bedömning med hjälp av digitala verktyg.

Hjälp gärna till genom att klicka i JA, NEJ eller KANSKE och lämna gärna en kommentar om du vill tillägga något! (Eller som jag säger till eleverna i utvärderingstider – i sann formativ bedömningsanda lämnar man alltid en kommentar).

Klicka på bilden för att komma till formuläret (Google uppdaterade formulärtjänsten nyligen och mitt gamla plugin fungerar inte just nu).

Intressant bokidé?