Skolforum 2015


Skolforum2015Skolforum 2015 – 26-27 oktober. Känns det avlägset? Kanske det, men jag tycker att vi börjar peppa redan nu. Särskilt som jag föreläser på temat ”Ökad elevaktivitet i klassrummet med digitala verktyg” måndagen den 26e kl 09:00-09:50 i A2. 🙂

Digitala DiazSåhär beskrivs föreläsningen i programmet:

”I dagens moderna och digitala samhälle är det viktigt att ta vara på det analoga mötet – framför allt i lärandesituationer i det fysiska klassrummet! I den här föreläsningen beskrivs tre enkla sätt på hur man med hjälp av digitala verktyg kan stimulera elevernas motivation och samtidigt höja elevaktiviteten i klassrummet.”

Bakgrunden till föreläsningen bygger på kapitlet i min senaste bok som handlar om att synliggöra lärande. Jag tänker ofta på hur undervisningen kan anpassas så att så många elever som möjligt är aktiva under lektionstiden. Inom ramen för ett formativt arbete är det viktigt att jag som lärare planerar för uppgifter som kräver hög elevaktivitet. Detta är nödvändigt för att jag och eleverna ska ha en utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. När eleverna är aktiva genom att skapa, interagera och kommunicera synliggörs ett underlag som både jag som lärare och de som elever kan återkoppla kring, utvärdera och bedöma. Därför är hög elevaktivitet en förutsättning för strategin att synliggöra lärande.

Läs mer om föreläsningen och boka en plats här!