Dagsarkiv: 22 december, 2019


Cirkelmodellen med digitala verktyg

Många som arbetar språkutvecklande använder sig av cirkelmodellens fyra faser när eleverna ska skriva texter. Hur de fyra faserna formuleras är lite olika men kontentan är ungefär som följer: Fas 1 – Skapa förförståelse och bygg upp kunskap om ämnesområdet. Fas 2 – Studera texter inom genren. Fas 3 – […]