Stödmallar i Canva


Canva är en webbtjänst i vilken man kan skapa snygga och proffsiga grafiska presentationer, bilder, inbjudningar, affischer, headers etc. Och även text- och bildbaserade stödmallar förstås! Genom att välja bland alla de mallar och färdiga illustrationer som finns inlagda blir det enkelt att skapa ett lite mer visuellt tilltalande undervisningsmaterial, som även kan skrivas ut och sättas upp i klassrummet.

De här stödmallarna har mina elever använt många gånger när de har övat på att samtala, diskutera och argumentera – särskilt inför den muntliga delen av de nationella proven i engelska. (Här finns filen som PDF om det är något strul med att spara bilderna.)

 

Canva beskrivs enklast som ett designverktyg som har skalats ner för att även de utan några större kunskaper inom grafisk bildredigering ska kunna använda det. Som användare kan man kombinera text, bilder och layout för att snabbt skapa en grafisk presentation. I Canva finns flera förinställda mallar för olika bildformat (främst för att passa olika sociala medier) att använda som utgångspunkt för sitt skapande. Man kan även skapa en bild utifrån sina egna preferenser genom att använda ”Use custom dimensions”.

När man bestämt sig för vilken sorts bild man vill skapa finns flera olika kategorier att välja material ifrån. Alla innehåller en stor mängd gratisalternativ men även en del som man betalar en mindre summa för. En smaksak förstås men själv har jag aldrig betalat för att använda Canva, gratisalternativen räcker långt! Det finns även en hel del färdiga layouts som man kan inspireras av innan man sätter igång att skapa egna. Man kan även återanvända de färdiga mallarna och omarbeta dem. Gå till exempel till ”Find templates” och klicka på ”Lesson plans”.

Så vad kan man använda Canva till i undervisningen? Som nämndes inledningsvis kan man som lärare skapa visuellt tilltalande och tydliga stödmallar som eleverna kan använda sig av när de till exempel samtalar eller skriver. Men då Canva är dels gratis och dels så pass användarvänligt, är det ett bra alternativ för eleverna att använda själva för att skapa egna bilder och (gärna) textbaserade illustrationer. För att kunna skapa egna ”canvor” behöver eleverna skapa ett konto och logga in, eller så använder de ett gemensamt uppsatt ”skol/klasskonto”, något som många lärare väljer att öppna för gemensam produktion. Ett annat alternativ är att eleverna loggar in via Google Suite for Education. Om eleverna skapar egna konton och egna ”canvor” kan de ge klasskamrater och lärare skrivskyddad åtkomst eller en möjlighet att arbeta tillsammans med samma design. 

Genom att använda Canva kan eleverna till exempel öva på digitalt skapande och visualisering av data (infografik) men även arbeta med visuell retorik – en viktig färdighet att behärska i en värld där de ständigt är omgivna av visuella media. De kan även använda Canva för att berätta historier med bildspel eller skapa egen infografik. Canva finns även som app i App Store och Chrome Web Store och på Canvas egen YouTube-kanal finns många olika inspirationsvideoklipp och steg-för-steg-tutorials.