Edpuzzle


Bildresultat för edpuzzle

Grundprincipen i EDpuzzle är att man ska kunna använda egna och andras videoklipp som publicerats på nätet och markera de delar som man vill ska synas för dem som tittar på klippet.

Man kan även spela in sin egen röst över ljudet, lägga till bilder och frågor som eleverna ska besvara vid tidpunkter i klippet som man själv väljer. När videon är klar kan man knyta den till en kurs som eleverna loggar in på. Därefter kan man som lärare se hur många gånger eleverna har sett videoklippet och även hur de har besvarat frågorna.

Perfekt när eleverna tittar på tex förberedande videoklipp och man vill infoga stöttande frågor i videoklippet! Nedan beskrivs hur det kan se ut: