Spiral.ac


https://spiral.ac/img/common/logo2.png

Spiral är en webbtjänst med många användbara funktioner i en och samma inloggning som enligt webbplatsens introduktionssida är utformad för att underlätta det formativa arbetet.

Man kan till exempel via den kostnadsfria funktionen ”Quickfire Lite” ställa muntliga frågor som eleverna besvarar via sina enheter. Läraren kan ge omedelbar återkoppling på varje elevs svar, antingen i form av en stjärna eller via knappen ”Improve”. Återkopplingen skickas direkt till eleven som antingen ser stjärnmärkningen eller får besked om att det krävs något slags ändring i svaret. I samma funktion finns en inbyggd exit ticket som låter eleverna förmedla hur de upplevde lektionsmomentet med hjälp av olika emojis.

För att komma åt nedanstående funktioner behöver man teckna ett abonnemang, vilket det kan vara värt att göra om man tror sig kunna ha användning för funktionerna:

  • ”Quickfire” – välj mellan en mängd olika frågevarianter, såsom flervalsfrågor, sant/falskt, öppna svar och kryssrutor. Eleverna kan även skicka in sina svar i form av en ljudfil, en teckning eller en annoterad bild, det vill säga en bild som läraren skickar ut till deras enhet och som eleverna sedan ritar på eller markerar i.
  • ”Discuss” – importera en befintlig presentation, lägg till presentations- bilder och skapa diskussionsfrågor till varje bild som skickas ut till eleverna.
  • ”Team Up” – skapa gruppuppgifter och dela in eleverna i grupper.
  • ”Clip” – lägg in olika typer av frågor direkt i ett videoklipp som eleverna besvarar medan de tittar på videoklippet.