Katederundervisning – det nya svarta?


Jan Björklund föreslog den 13:e mars i en debattartikel på DN att ”det är dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder”. Jag ställer mig frågan: Hur ser det ut i dagens klassrum? Finns det ens en kateder att ta plats i? Skulle vi inte försöka förflytta undervisningen ut i samhället?

Några dagar senare bemöter han den kritik han fick i samband med detta hos Sveriges Radio i det här inslaget

Vad tycker DU? Hur vill du att ditt klassrum ska se ut?

             

Lars Johnsson i Falkenberg slår huvudet på spiken med sina väl rutade meningar inom samma ämne:

Den senaste tiden har ordet kateder
framkallat svavelosande eder
och farhågor om forntida seder
Men Jan menade väl en lärare som leder?

Sedan lade sig fackets ordförande i
och hon hade väl en liknande filosofi
om bakom vilken möbel läraren skall förbli
för att det inte skall råda full anarki

Jag vet att jag är sen att kommentera
men jag behöver tid att fundera och formulera
och min åsikt är att jag inte vill vara bakom mera
utan finnas mitt ibland dem som jag vill inspirera