3 typer av digitala verktyg


Ibland talar man om olika ”typer” av digitala verktyg, till exempel digitala responssystem, spelbaserade resurser och kollaborativa ytor. Nedan ger jag förslag på några olika specifika verktyg kopplade till varje rubrik!

Digitala responssystem

Mentimeter kan användas för omröstning, utvärdering och återkoppling. Det kan även tydligt bidra till att synliggöra för eleverna att de faktiskt lär sig. Prova att ge eleverna en fråga kopplad till något ni gått igenom och se vilket alternativ som får flest röster. På så vis kan ni tillsammans avgöra om ni behöver repetera eller om ni är redo för att gå vidare. Bildguide till Mentimeter här!

Socrative är, jämfört med Mentimeter, ett lite mer avancerat digitalt responssystem där man även, om man vill, kan få reda på vem som lämnat vilket svar. Med hjälp av Socrative kan man som lärare välja om man vill ställa en fråga muntligt som eleverna besvarar via sina enheter (mobil, dator eller surfplatta) eller om man vill att de ska göra en hel quiz med flervalsfrågor under eller efter lektionen. Här finns en mer detaljerad guide till Socrative!

I Nearpod kan man till exempel infoga färdiga presentationer (från PowerPoint, Google Slides/Presentation etc.), quiz- och frågeformulär, öppna frågor och återkoppling, ljudfiler och andra dokument direkt i verktyget. En sak som jag verkligen gillar med Nearpod är att eleverna kan svara genom att spela in sin röst plus att man kan infoga frågor i videoklipp! Läs mer om Nearpod i det här blogginlägget!

Whiteboard.fi är ett bra webbaserat alternativ för alla lärare som (i en 1-till-1-miljö) använder sig av mini-whiteboards för att öka elevaktiviteten i klassrummet genom att låta alla elever svara på samma fråga. Eleverna kan antingen skriva eller rita sina svar och allas svar dyker upp på din skärm. Eleverna ser inte automatiskt varandras svar så välj om du vill visa elevernas svar på storbild eller om det räcker med att du ser dem. Ingen inloggning krävs, eleverna skriver in den kod du ger dem via whiteboard.fi. Du kan radera enstaka elevers tavlor eller alla på en gång så snart du vill ställa en ny fråga. Efter 120 minuters inaktivitet stängs rummet och allas svar raderas permanent.

Spelbaserade resurser

Kahoot behöver nog ingen närmare presentation. Det är ett digitalt spelbaserat responssystem som länge har använts av många lärare för att öka elevaktiviteten och för att stämma av och synliggöra vad eleverna har lärt sig. Du kanske har någon tipspromenad, quiz eller frågesport som du brukar använda mer analogt med eleverna? Prova att lägga in frågorna (och svarsalternativen plus det rätta svaret) i Kahoot och låt eleverna svara antingen individuellt via sina egna enheter eller i par eller smågrupper. En kort guide till Kahoot finns här!

Quizlet har länge varit en riktig favorit (topp-3-verktyg, helt klart!), både hos mig och mina elever! Ursprungsversionen är till för att öva ord och begrepp på egen hand via ord/begreppslistor som man antingen skapar själv eller så återanvänder man andras. Men prova även Quizlet Live – alla elevers favorit när det handlar om att repetera/öva ord och begrepp i lag (eller individuellt)! Eleverna kan spela ”alla mot alla” om man är i samma videomöte eller i lag (och är man på plats i klassrummet kan de sätta sig tillsammans och får hjälpa varandra att svara rätt på frågorna). Här finns en bildguide till Quizlet.

https://www.patriciadiaz.se/wp-content/uploads/2021/02/Kahoot-alternatives-768x105.png

Det finns ju förstås ett helt gäng alternativ till Kahoot – i blogginlägget ”Alternativ till Kahoot” skriver jag lite mer om Quizalize, Quizizz, Active Quiz, Wordwall, Blooket, Wizer.me och Gimkit!

Kollaborativa skrivytor

Kollaborativa skrivytor finns att tillgå i både Google Workspace for Education och i Microsoft Office 365-paket i tex Google Dokument och Word. Men det finns andra ytor med lite andra funktioner:

Padlet är en kollaborativ digital anslagstavla som tex kan användas för att synliggöra tankar och idéer, sammanställa material, sammanfatta gruppdiskussioner, brainstorma, för exit tickets eller som en backchannel för anonyma frågor och kommentarer. Mer om Padlet + en bildguide finns här!

Med MeetingWords skriver man tillsammans i samma dokument via en delad länk. Alla författare får en egen färg och allt som skrivs av en person blir överstruket av den egna färgen. Perfekt verktyg för chattdiskussioner i smågrupper! Kan användas inom många olika ämnen då till exempel diskussioner i smågrupper, gemensamma minnesanteckningar och texter brukar vara naturliga inslag i flera olika ämnen. En kort guide finns här!

Jamboard är en kollaborativ digital whiteboard där personer eller grupper som befinner sig på olika platser kan skissa på idéer och spara dem i molnet så att de blir tillgängliga från alla enheter. I så kallade ”jams” kan du och dina elever rita och skriva, dra och ändra storlek på text, infoga bilder och webbsidor, skapa och skriva på digitala post-it lappar och lägga till era Google Dokument, Kalkylark och Presentationer.

Länksamling Digitala verktyg

I min länksamling om digitala verktyg finns fler tips på olika resurser och för vilka ändamål och syften de kan användas – klicka på den här länken!