Boken jag skriver!


Just nu håller jag på att skriva för fullt på en bok för Studentlitteratur. Tanken är att den ska vara färdig i slutet av januari. Arbetsnamnet är ”Webben i undervisningen” och den kommer att fungera som en handbok för lärare och pedagoger som vill använda sig av digitala medier i undervisningen. Första delen består av en överblick över hur IT har använts och används generellt sett i samhället och specifikt i undervisningen. Andra delen går mer konkret in på hur man gör och vilka resurser som finns tillgängliga på nätet.

Jag lär mig nya saker hela tiden och har i vanlig ordning lite svårt att avgränsa mig. Det roligaste med att skriva är att det känns som att den här boken kommer att bli viktig! Jag hade velat att den här boken fanns tillgänglig under min egen lärarutbildning och jag hoppas att den kommer att hjälpa både nya och gamla lärare att utveckla sin undervisning för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna!