politik


Lärare – Jan Björklund = 1-0

Marie Linder har skrivit ett underbart blogginlägg på sin blogg ”I’m All For It!” där hon knäpper vår utbildningsminister på näsan med sina resultat från läs- och hörförståelsedelarna av Nationella proven i engelska. Härligt Marie – det går alltså att uppnå resultat utan att bedriva regelrätt ”katederundervisning”! På tal om […]