Lärare – Jan Björklund = 1-0


Marie Linder har skrivit ett underbart blogginlägg på sin blogg ”I’m All For It!” där hon knäpper vår utbildningsminister på näsan med sina resultat från läs- och hörförståelsedelarna av Nationella proven i engelska. Härligt Marie – det går alltså att uppnå resultat utan att bedriva regelrätt ”katederundervisning”!

På tal om Björklund och nyss nämnda begrepp. Idag när jag till morgonkaffet (inte slog upp en prasslande tidning utan) tryckte igång iPaden, insåg jag att begreppet ”katederundervisning” för en del betyder något HELT annat än vad jag själv associerar det till.

Den första artikeln som möter mig på DN  handlar om Minervaskolan i Umeå – skolan med länets högsta avgångsbetyg. När jag läste artikeln insåg jag att beskrivningen av en typisk lektion baserad på ”katederundervisning” var väldigt olik min egen definition. Det som journalisten Maciej Zaremba bevittnade var vad jag skulle kalla väl fungerande klassrumskommunikation där läraren påbörjar diskussionen och lotsar eleverna fram till nya kunskaper genom att de själva får tycka, tänka, analysera och dra slutsatser. En briljant lektion om litteratur – men inte vad jag skulle kalla för ”katederundervisning”. Lärarledd – ja, men det behöver inte innebära frånvaro av kommunikation.

Däremot välkomnar jag en granskning av skolan, både den som DN och Aftonbladet gör (även fast ingen hittills har anklagat AB för att briljera med någon djuplodande grävande journalistik). Skolan är såpass viktig att den förtjänar att vara i rampljuset!

En annan som riktar en lite mer nyanserad kritik mot skolan är Sir Ken Robinson. Han anser att skolan egentligen är ett märkligt system för att ingjuta kunskap i unga människor och jag håller med. Lärare idag behöver se bortom horisonten och sträva mot att förse eleverna med (digitala?) verktyg för att utveckla deras individuella kreativitet. En svår uppgift, men vem har sagt att saker ska vara lätta?

Björklund har även uttryck att det mest avgörande i skolan skulle ske mellan lärare och elever i klassrummet och det känns, precis som Marie skriver, väldigt förlegat. Idag erbjuds så många andra arenor för kunskapande via webben och vi behöver inte begränsa oss till vad som sker mellan klassrummets fyra väggar – så ut på nätet med er!