Datorer på Nationella proven 2


En het potatis såhär i Nationella prov-tider (särskilt på 1-till-1-skolor kan jag tänka mig) är huruvida eleverna ska skriva Nationella proven i svenska och engelska på dator med automatisk stavnings- och grammatikkontroll till sin hjälp eller inte. Det finns som vanligt både för- och nackdelar med att använda datorn vid textproduktion men i dagsläget kommer jag faktiskt bara på fördelarna.

Skolverket (som ju är de som bestämmer i frågan) håller med om att det ”för många elever är […] naturligare att använda datorn som skrivredskap än att använda penna och papper”.

För engelskan är proven ”konstruerade och utprövade för skrivning för hand och bedömningsanvisningarna utformade därefter” Kanske är det (2011) dags att konstruera om och pröva ut ny bedömningsanvisningar?

Däremot – ”Om skolan har tillgång till datorer för alla elever och dator vanligtvis används i engelskundervisningen kan provet i engelska genomföras med hjälp av dator.”

Men! Skolan måste se till att inga otillåtna hjälpmedel används – alltså får grammatik och stavningskontroll inte användas. Man bör här ha i åtanke att de allra flesta textredigeringsprogram idag har någon slags automatiserad kontroll som ska vara skrivaren behjälplig.

Dessa regler kan tyckas något motsägelsefulla – om datorer vanligtvis används i undervisningen betyder det antagligen att eleverna är duktiga på att producera texter utifrån de förutsättningarna. Jag vet att mina elever är det – och att de är väldigt duktiga på att skriva.

Min fråga är varför de ska behöva sänka nivån när de ska skriva de Nationella proven? Jag har lite svårt att rättfärdiga för mina elever att de för hand ska producera en text på 80 minuter som ska visa upp deras bästa engelska. Särskilt när de påpekar att de är ”ju vana vid att kunna planera, strukturera upp, skissa, ändra, ta bort, lägga till, etc – texten kommer att bli på en lägre nivå.” Svar ja, det kommer den.

Enligt svaret på Camillas mail till Uppsala Universitet så kommer proven någon gång i framtiden ”att ges i datoriserad form men där är Skolverket inte klara med plattformern än”. Kanske dags för Skolverket att ta tag i detta?

Jag ställer mig liknande frågor som Kristina Alexanderson gjorde redan förra året angående hur jag själv skriver en text:

Skriver jag för hand med blyertspenna och suddgummi och med Norstedts Engelska Ordbok (/annat alternativ) bredvid mig? Eller skriver jag på datorn med stavnings-, grammatik- och synonymprogram/hjälp till mitt förfogande? Skriver jag i ett textredigeringsprogram som tillåter mig att strukturera om, klippa och klistra, ta bort, ändra om och lägga till utan att behöva sudda, skrynkla ihop pappret, vässa pennan, etc?

Jag tror att vi alla idag 2011 väljer det senare alternativet. Jag förstår rättvisetänket bakom Skolverkets regler (att alla ska ha samma förutsättningar) men eftersom att Nationella proven i Svenska redan kan skrivas på dator tycker jag att det är hög tid att göra om bedömningskriterierna även för engelskan.

Jag har svårt att föreställa mig att jag i framtiden kommer att behöva skriva en mer avancerad text (på vare sig svenska, engelska, spanska eller något annat språk) för hand. Det kommer förmodligen inte mina elever heller behöva. Jag vill hjälpa dem att utvecklas utifrån verklighetens förutsättningar. Så snälla Skolverket – gör det möjligt!

 


2 tankar om “Datorer på Nationella proven

  • Mikael Fältström

    Jag har ett program som uppfyller skolverkets krav för nationellt prov med dator för elever med särskilda behov. Med programmet så kan du som lärare styra om eleverna ska kunna använda internet eller inte. Du kan även styra om eleverna ska kunna nå enheter, mappar, ”Skriva ut”, ”Spara som”, skicka e-post m.m.
    För mer info ring 0707-97 30 32 eller e-post mikael.faltstrom@gavle.se

    Mikael Fältström
    Polhemsskolan Gävle

Kommentarer är stängda.